Stora Allén i Brevik återställs

Stora Allén under 1940-talet. Då fanns fortfarande de flesta träd kvar.
Lidingö16 december 2020 kl 06.09

Stora Allén i Brevik ska återställas. Allén har anor från 1800-talet men i dag är den i stort sett borta, förutom några enstaka silverpopplar. Den nya allén planteras under 2021 och kommer att bestå av två sorters avenbok och smalkronig silverlönn.

Allén anlades av Breviks gård och var från början en blandallé med alm, grå- och silverpoppel samt asp och gick från gården ner till ångbåtsbryggan. Det som återstår av den ursprungliga allén är några få silverpopplar söder om Trädgårdsvägen.

Bild från förra gången det begav sig. Träden i allén ser relativt nyplanterade ut. Alltså från tidigt 1900-tal.

Allén planterades på initiativ av ägaren till Breviks herrgård, Jean Bolinder (i Bolinder-Munktell), eller rättare sagt hans hustru. Planteringen av träden ombesörjdes av herrgårdens trädgårdsmästare, Theodor Lönnqvist. Avstånden mellan träden var 12 meter och allén var dubbelsidig. Artvalet berodde på att marken var lerig och fuktig och gråpoppel klarar det bra. Träden har dock under åren avverkats i etapper, då de har skadats beroende på saltning av fotbollsplanen eller på vägarbeten. Idag finns endast fem grova gråpopplar kvar i allén.

Sträckan norr om Trädgårdsvägen utgörs i dag till stora delar av privata tomter därför går det inte att plantera nya träd där. Den nya allén kommer att gå mellan Trädgårdsvägen och Breviks strandpark, även nu blir det en blandallé. Totalt planteras ett 50-tal träd, två sorters avenbok, samt smalkronig silverlönn. De gamla silverpopplarna blir kvar som en del av allén.

– Det är bra att vi nu tar beslut för att bevara och restaurera en av alléerna i Brevik, som är typiskt för området. Lidingö stad har tillsammans med de som bor i området kommit fram till utformning och val av träd vilket är ett fint exempel på samarbete mellan kommunen och invånarna. Träden kommer att bidra till en vacker miljö och vara till nytta för både människor och natur, säger Carl-Johan Schiller, (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Träden som ska planteras är valda med omsorg eftersom det blir rätt tuffa levnadsvillkor för dem. Marken är sank med högt stående grundvatten och tung kompakt jord där översvämningar med inträngande bräckt vatten förekommer. Platsen är också vindutsatt och allén passerar två fotbollsplaner.

Träden som ska planteras är ytterst robusta och har stor anpassningsförmåga. Avenboken förekommer naturligt i södra Sverige medan silverlönnen kommer från Nordamerika där den växer i fuktig ängs- och sumpmark. Den har på senare år blivit ett allt vanligare inslag i svenska parker och alléer.

Förberedande arbeten påbörjas under vintern och träden planteras under hösten 2021. Då har de växt till sig, avmognat och invintrat på plantskolan.

Flygfoto från 1940-talet. Stora Allén till höger i bild.

Högberga-Breviks villaägareförening har arbetat för återplanteringen under flera års tid och har i samarbete med Lidingö stad kommit fram till vilka träd som ska planteras. För fyrtio år sedan planterades nedre delen av Västra Allén med nya träd, då var det lind som valdes. Även den så kallade Kostigen i nedre delen av Breviksängarna planterades med lindar för cirka 25 år sedan.

Källa: Lidingö stad, Högberga Breviks villaägareförening

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *