Stoppa våldet på Lidingö

Debatt18 augusti 2022 kl 03.27

Trots svarta rubriker i media och politiska löften, är mäns våld mot kvinnor fortfarande ett av våra största samhälls- och demokratiproblem. Det påverkar individen, familjen och hela samhället. Därför är våld i nära relationer en självklar valfråga – även på Lidingö.

Under det första halvåret 2022 anmäldes 65 våldsbrott mot kvinnor på Lidingö. Det är ett brott var tredje dag – i våra kvarter. I Sverige dödades under samma tidsperiod 13 kvinnor av män som de hade en relation med. Detta måste få ett slut. 

Våld i nära relationer tar sig olika uttryck och kan pågå i åratal. Det kan tillexempel vara psykiskt, med kränkande ord, övervakning och kontroll eller hot om våld. Det kan vara fysiskt - knytnävsslag, slag med tillhyggen, strypgrepp, eller sexuella övergrepp.

Den fysiska och psykiska kränkningen drabbar hela familjen, inte minst barnen. För ett år sedan kom lagen om barnfridsbrott som gjorde det straffbart att utsätta barn för att bevittna vålds- och sexualbrott. I år fastställdes Lex Lilla hjärtat för att säkerställa barnets bästa närvård enligt LVU upphör. Det är steg i rätt riktning. Men även skyddet för kvinnor som utsätts för mäns våld behöver stärkas. Det krävs större möjligheter att få tillgång till skyddat boende och bostad för våldsutsatta kvinnor och barn, starkare stöd i rättsprocessen samt uppföljning och koll på förövarens agerande efter avslutat straff. 

I kvinnojourrörelsen ser vi att mäns våld mot kvinnor är en pandemi som inte har minskat i omfattning och kraft. Men vi upplever också att opinionen mot våld ökar. Under året har Lidingö Kvinnojour mött lokalpolitiker som verkligen vill åstadkomma en förändring. 

Förra valet var jämställdhet väljarnas tredje viktigaste valfråga. Kvinnor är hälften av Sveriges befolkning. Kvinnors liv och frihet är lika mycket värda som mäns liv. Lidingö Kvinnojour uppmanar våra politiska partier att fortsätta lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor och fortsätta arbeta för förbättringar i stödet till kvinnor och barn som utsätts för våld. Tillsammans verkar vi för ett Lidingö fritt från våld.

För Lidingö Kvinnojour
Ingrid Jarnryd
Johanna Westien
Catherine Henriksen
Pia Muller
Gunilla Bodin
Ida Olesen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *