Stoppa slöseriet i stadsutvecklingen

Debatt12 oktober 2021 kl 04.462

Centerpartiet vill ha en stadsbyggnadspolitik som utvecklar med småstadskänsla och där vi skyddar vår vackra natur på ön. Utveckling på redan hårdgjorda ytor är ett bra sätt att uppnå det. Vi vill också ha en stadsbyggnadspolitik som är ekonomiskt ansvarsfull och tar vara på Lidingöbornas gemensamma tillgångar.

Därför ser vi med oro på de bristande framsteg i stadsbyggnadspolitiken med detta politiska styre. Där man genom att låta bli att utveckla på redan hårdgjorda ytor riskerar att inte klara stadsmiljöavtalets krav på motprestationer på bostadsbyggande för att få statligt stöd för bygget av Lilla Lidingöbron. Redan nu har Lidingöborna fått minskat stöd från staten med 6,9 mnkr och det ser ut att bli än mer minskning med tanke på majoritetens stadsbyggnadspolitik.

Inte nog med att denna stadsbyggnadspolitik kostar i minskat stöd från stadsmiljöavtalet, så har den också inneburit ett enormt slöseri med Lidingöbornas skattemedel när tiotals miljoner har lagts på utvecklingen av Lidingö Centrum utan att ett enda spadtag gjorts. Utredningar, konsulter och arbetstid i mängder har under Moderaternas ledning lagts ner utan resultat. Och när vi ändå pratar ekonomi så innebär det dessutom uteblivna intäkter för Lidingöborna i form av arrende eller markförsäljning.

Vi lyfte vår oro i fullmäktige men det svar vi fick saknade helt bedömningar om vilka minskningar i stadsmiljöavtalets stöd deras politik innebär och inga åtgärder presenteras för att klara stadsmiljöavtalets motprestationer. Detta är ett oansvarigt sätt att hantera våra, Lidingöbornas, gemensamma tillgångar.

Med en smart stadsplanering kan vi stärka de gröna värdena samtidigt som vi skapar bostäder. Exempelvis på stadshusparkeringen där vi kan ha parkering under jord och bostäder och grönska ovan jord. Eller i Larsberg där slitet garage i mörk, otrygg miljö kan ersättas med bostäder, ljusare miljöer och grönska mellan husen.

Vi vill ha en stadsbyggnad som är ekonomiskt ansvarsfull och stärker småstadskänslan på ön.

Patrik Buddgård (C), gruppledare

Kommentarer

  1. Är det inte centerpartiet som vill bygga bostäder på gräsytorna från centrum ner till kyrkan längs med kyrkvägen?

    1. Hej, nej! Det stämmer inte. Vi vill bygga på redan hårdgjorda ytor, t ex på stadshusparkeringen och har inga förslag på att bygga ner mot Kyrkviken!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *