Stoppa inte planerna på efterlängtade Tor två!

Debatt27 september 2023 kl 04.035

Vi kristdemokrater har länge drivit frågan om att Lidingö behöver fler seniorbostäder. Det gör vi med goda grunder. Vår grundinställning är förvisso att byggpolitiken på Lidingö ska vara varsam och att det kan vara klokt att skynda långsamt ibland men i ett läge där Lidingös äldre blir allt fler samtidigt som framtidens välfärd kommer att fungera annorlunda än vad den gör idag behöver fler få möjligheten at flytta till ett trevligt, bekvämt och lättskött boende när man känner att tiden är den rätta. Därför kommer vi fortsätta ta strid för bättre alternativa äldrelägenheter. Tor två i Lidingö centrum behövs!

Varningsrapporterna om framtiden för svensk välfärd duggar tätt. Utöver problem med finansiering kommer arbetskraften inte att räcka till. Nya arbetssätt, digitala hjälpmedel och innovationer som vi idag inte känner till kommer krävas för att lösa ekvationen med fler äldre samtidigt som förutsättningarna förändras på så sätt som vi skriver ovan.

Därför var vi kristdemokrater på Lidingö initiativtagare och motor i framtagandet av en ny boendekedja för äldre. Att på så sätt förbättra kvalitén, tryggheten och förlänga självständigheten för våra ”årsrika” får inte slarvas bort för att kunna sänka skatten några ören. Boendekedjan är antagen i bred enighet i kommunfullmäktige vilket vi trodde var en garanti för att principerna som arbetades fram skulle få genomslag och trumfa kortsiktiga och ogenomtänkta beslut. Tyvärr verkar det som om vi har fel.

Det har nyligen blivit känt att de styrande på Lidingö från partierna M och LP planerar att skrota planerna på Tor två. Om det har kommit fram nya argument kring varför den föreslagna platsen inte är lämplig eller om det finns andra goda skäl lyssnar vi gärna på dem och arbetar konstruktivt tillsammans över partigränserna för att hitta nya lösningar för Lidingös ”årsrika”. Men att endast få motiveringen att det ”saknas politiskt stöd” för projektet duger inte. Ingen ansvarstagande politiker kan ducka för de utmaningar som välfärden har i framtiden. KD medverkar gärna till att vi på Lidingö fattar kloka beslut nu, så vi slipper agera i panik framöver.

Carl-Johan Schiller (KD), Gruppledare
Christer Åkerhielm (KD), Ersättare i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kommentarer

  1. Har mycket svårt att tro att det saknas politiskt stöd för att bygga Tor 2. Tvärtom har många seniorer på Lidingö till mig, under min tid som aktiv i KD Lidingö, uttryckt en önskan om ett nytt boende för äldre. Jag vet att det finns underlag för ett bygge av Tor 2, Lidingö har en stark och frisk äldre befolkning som det finns all anledning att följa upp och stödja. ALLA har nytta av en kommun som tillvaratar de äldres intressen, det tror jag många kan skriva under på och boendefrågan utgör en viktig del. Där är KD Lidingö en stark och uppenbart välbehövlig röst.

  2. Bra förslag från Schiller och svagt från M och LP att de inte vill eller kan sakligt motivera sitt nej. Jag är mycket tveksam till om resp. partis röstunderlag också är negativa.

  3. Helt galet att man lägger ner planerna på Tor 2. Självklart att det behövs framåt, bra skrivet!

  4. ”Saknas politiskt stöd”?
    Kölistan till Tor är lång. Politikerna borde lyssna på sina uppdragsgivare.

    I Eskilstuna hade politikerna samma uppfattning som på Lidingö. SPF agerade med kraft och övertygade de styrande om lämpligheten att ändra uppfattning, vilket också skedde.

  5. Demografin väntar inte på M och LP. Vi Liberaler har precis i dagarna väckt en motion om att börja planera för nya äldreboenden nu. Vi blir tyvärr inte yngre för att M och LP inte mäktar med att finna det politiska stöd som de säger sig sakna. Så helt eniga med ovan m.a.o.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *