Stoppa försäljningen av Grönsta prästgård!

Debatt18 augusti 2021 kl 04.582

I sammanträdesprotokoll från Lidingö församlings kyrkoråd den 11/3 2021 samt 29/4 2021 framgår det att det pågår en utredning om förutsättningarna för en försäljning av Lidingö församlings församlingsbors Grönsta prästgård. Detta är något som nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) i Lidingö församling starkt är emot.

För bara 5 år sedan var Grönsta prästgård en levande plats för församlingen på sommaren, skratten från barnen och ungdomarna som var på dagkollo och konfirmationsläger kunde höras i luften. Tittar man ytterligare några år tillbaka var Grönsta prästgård en än mer levande plats med läger och aktiviteter för församlingens barn och ungdomar.

Så vitt vi vet hyr församlingen ut Grönsta prästgård och intilliggande fastigheter till privata näringsidkare. Dessa driver bland annat en verksamhet med dopkaffe m.m., ingen skugga ska falla över dessa. Men faktum kvarstår att församlingsborna gemensamt äger Grönsta prästgård och därför tycker vi, POSK, att Grönsta prästgård återigen ska gagna församlingsborna till fullo.

Vi i POSK Lidingö vill med kraft stoppa alla försök till försäljning av Grönsta prästgård. Vi vill istället att övervåningen på Grönsta prästgård byggs om till en lägergård. När församlingen själva inte använder Grönsta prästgård kan den hyras ut till andra församlingar. På så vis blir det en inkomstkälla till församlingen.

Lokalerna kan nyttjas för körhelger av församlingens körer, läger för församlingens unga ledare, ledarutbildning av församlingens framtida konfaledare, dagkollo för barn på somrarna, konfirmationsläger på sommaren. Även om många konfirmander vill åka iväg och sova borta, finns det varje år en grupp som inte vill det. Grönsta prästgård är en perfekt plats att bedriva konfirmationsläger på sommaren för de som inte vill lämna Lidingö.

Grönsta prästgårds samkvämslokal skulle även i fortsättningen kunna hyras ut till församlingsbor för dop och begravningskaffe. En sådan efterfrågan finns, då det i dagsläget inte finns ett överflöd av lokaler för den ovan nämnda verksamheten. Potentialen för Grönsta med den fantastiska strandtomten är oändlig. Möjligheterna för dop, vigsel, kollo, konfirmation, ledarutbildning, trädgårdscafé, körverksamhet och övriga aktiviteter för församlingsbor i alla åldrar likaså.

En röst på POSK Lidingö är en röst för att Grönsta prästgård kommer alla församlingsbor till gagn. För oss i POSK är intresset och engagemanget i kyrkan det enda som driver oss att ställa upp i kyrkovalet. Vi har inte någon sekulär partiagenda som vi försöker applicera på kyrkan. POSK ger en möjlighet för dig som vill rösta på kandidater i kyrkovalet på Lidingö som i sitt uppdrag som förtroendevalda har engagemanget för kyrkan som sin huvudsakliga utgångspunkt.

Eric Liljestrand Ungdomsledare / extrapedagog, kandidat för POSK i kyrkovalet i Lidingö församling
Axel Göthberg F.D. Medarbetare i Lidingö församling, kandidat för POSK i kyrkovalet i Lidingö församling

Kommentarer

 1. Ska Lidingö församling driva konferensanläggningar – eller fokusera på sitt huvuduppdrag: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission?
  Att göra om Grönsta prästgård till en ändamålsenlig lokal är dyrbart. En omfattande renovering och anpassning måste till. Det tar tid och kan bli nästan lika kostsamt som att bygga nytt. Annan verksamhet skulle därmed behöva sparas in eller läggas ner.
  Konfirmationen lockar en majoritet av alla tonåringar på ön. Den är kostnadsfri och det betyder att alla som vill har en möjlighet att vara med. Så vill vi ha det även i fortsättningen. När konfirmanderna åker på läger lämnar de sin invanda miljö. Det finns en viktig poäng att åka iväg en bit ifrån familj och kompisgäng, för att koncentrera sig på de viktiga upplevelser som lägret ger.
  Det finns många ändamålsenliga lägergårdar i länet, som kan hyras för konfirmationsläger och för körhelger. Dop- och begravningskaffe kan anordnas i församlingslokaler, i direkt anslutning till våra kyrkor. På så sätt slipper människor ta bil eller taxi från kyrkan till ett avsides gärde.
  Församlingen arbetar just nu med en lokalförsörjningsplan. Det finns anledning att ompröva vilka lokaler som faktiskt behövs och vad som kan lösas smidigare än genom dyrbart ägande. Att öka samarbetet med Ansgarskyrkan i centrum eller att hyra lokaler i våra bostadsområden kan vara både ekonomiskt fördelaktigt och hjälpa till att bättre följa upp huvuduppdraget. Kyrkan ska finnas där människor finns.
  Centerpartiet tror på en öppen, nära och grön kyrka. En kyrka som hushållar med sina resurser och lägger dem där de gör nytta. En kyrka som gör mer och äger mindre. Att i egen regi skapa en konferensanläggning i Grönsta prästgård är inte förenligt med kärnverksamheten. Marken vid prästgården bör stanna i församlingens ägo, så att området förblir tillgängligt för alla Lidingöbor. Men huset bör avyttras till nya kreativa krafter med ambitioner att ge det nytt liv och utveckla ny verksamhet där!

  Ingrid Jarnryd
  kandidat för Centerpartiet Lidingö i kyrkovalet

 2. Svar på Ingrid Jarnryds kommentar.

  Vi i POSK vill att Lidingö församlings kärnuppdrag och verksamheter ska vara det som är prioritet 1. Det framgår även tydligt i vår annonsering här på Lidingö nyheter och i vårt valmanifest.

  För att kunna bedriva kärnuppdraget behöver församlingen adekvata lokaler som är ändamålsenliga och som församlingens verksamheter kan och får vara i.

  Vi delar inte varandras åsikter men jag tackar för ditt engagemang och din kommentar. Däremot vill jag påpeka att många av våra grannförsamlingar i Stockholms stift driver företag och annan verksamhet utöver kyrkans huvuduppdrag. På så sätt får församlingen in mer intäkter och kan anställa mer teologisk personal.

  Kan Järfälla och Västermalms församling för att nämna några göra detta bör även Lidingö församling klara av att hyra ut lokaler till andra församlingar i syfte att genera intäkter. Det skulle bland annat kunna gå till att anställa fler präster. Något jag verkligen har sett behovet utav med mina egna ögon.

  Vi kanske inte var tillräckligt tydliga i vår insändare. Men vi vill självklart att konfirmationsläger fortsättningsvis även sker på någon lägergård som inte ligger på Lidingö. Men det vi lyfte i vår insändare, var att det varje år alltid finns en konfirmandgrupp utan övernattningar som inte lämnar Lidingö. Att vara på Grönsta prästgård är betydligt roligare och mer stimulerande än att vara i Stora salen på S:ta Annagården.

  Avgörande för barn och ungas delaktighet och samhörighet med kyrkan är delaktigheten i församlingslivet i ung ålder. Därför är det av yttersta vikt att församlingen med kraft prioriterar dop och konfirmation samt verksamheter för barn och ungdomar. Församlingens barn och unga är församlingens framtid, utan framtida medlemmar finns det ingen församling. I dagsläget finns det i princip enbart barnkörer som en verksamhet för barn i åldern från 3-14 år.

  Församlingens barnkörer är mycket uppskattade och håller en hög kvalité, men hur når församlingen barn som inte vill sjunga i kör? För bara några år sedan hade församlingen en levande kolloverksamhet på Grönsta prästgård. Vi vill återuppliva den uppskattade kolloverksamheten så att även barn som inte är intresserade av sång hittar hem till kyrkan.

  Avslutningsvis vill jag nämna följande att inga andra organisationer inom civilsamhället tillåter partipolitik utgöra grunden för sina val av ledamöter för sitt styrelsearbete. Varför ska då Svenska kyrkan vara ett undantag? Kan det bero på att Svenska kyrkan är en oerhört viktig organisation i civilsamhället med sina 5,7 miljoner medlemmar och Sveriges största aktör inom civilsamhället?

  Axel Göthberg
  F.D. Medarbetare i Lidingö församling
  Kandidat för POSK Lidingö i kyrkovalet

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *