Stöd och rabatt för lokalhyran

Lidingö7 maj 2021 kl 04.48

Du som hyr lokal för verksamhet via Lidingö stad kan ansöka om hyresrabatt, om du haft ett omsättningstapp på minst 30 procent. Ansök för januari–mars senast den 14 maj.

Hyr du en lokal av staden där du bedriver till exempel restaurang, kiosk, tvätteri eller föreningsverksamhet? Har du tappat minst 30 procent i omsättning i år på grund av pandemin? Då kan du ansöka om rabatt på lokalhyran för perioderna januari-mars och april-juni 2021. Hyresrabatten baseras på det hyresstöd som regeringen återinförde i april.

Omsättningsstöd via Länsstyrelsen

I första hand ska företagare som fått kraftigt minskad omsättning under coronapandemin söka omsättningsstöd för enskilda näringsidkare hos Länsstyrelsen. Stödet kan sökas av alla typer av branscher och är inte knutet till lokalhyran. På Länsstyrelsen webbplats finns information om hur du ansöker och de villkor som gäller.

Hyresrabatt via staden

Om du inte kan få omsättningsstöd finns det en möjlighet att du kan få hyresrabatt via Lidingö stad. Förutom att du ska ha tappat minst 30 procent av omsättningen gäller särskilda villkor för bransch och SNI-kod (svensk näringsgrensindelning.) Endast du som hyr lokal för verksamhet av Lidingö stad, Lidingö stads tomt AB och Lidingö stads fastighets AB kan söka hyresrabatten.

Ansök senast 14 maj

Om du tror att du uppfyller kriterierna för att få hyresrabatt via Lidingö stad mejlar du namn, adress för hyreslokalen, verksamhet och SNI-kod till teknik.fastighet@lidingo.se. För perioden januari–mars 2021 ansöker du senast den 14 maj och för april–juni senast den 15 juni.

Bedömer vi att du kan få rabatt så upprättar vi ett avtal som ska undertecknas av båda parter. Beviljas du hyresrabatt får du den utbetald retroaktivt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *