Stockholmsföretagens nota för brottsligheten – 31 miljarder

Debatt20 november 2023 kl 03.441

Den ökande mängden brott slår med full kraft mot hela samhället och drabbar såväl privatpersoner som företag. Detta påverkar alltifrån lunchrestaurangen till de multinationella bolagen, både direkt och indirekt. När företagen drabbas – drabbas också människor och de områden där företagen verkar.

Framför allt gör brottsligheten oss otryggare, men den har även stora ekonomiska konsekvenser.

De totala kostnaderna för brottsligheten mot företag uppgår till nästan 100 miljarder kronor, enligt Svenskt Näringslivs nya rapport Brottslighetens kostnader 2023. I Stockholms län beräknas kostnaderna för brottsligheten uppgå till över 31 miljarder kronor.

I Stockholms län uppger 49% av alla företag att de utsatts för brott det senaste året. Samtidigt rapporterar allt fler företagare om att deras verksamhet kan behöva läggas ner till följd av brottsligheten. I Stockholms län handlar det om hela 7% av företagen. Företags blotta närvaro skapar trygghet. I samma stund som brottsligheten skrämmer bort företagen tar också kriminaliteten och otryggheten över.

Stockholms företag är helt avgörande om vi ska kunna ha en fungerande arbetsmarknad och klara finansieringen till välfärden. Om företagen tvingas lägga orimliga summor på att hantera brottslighet i stället för att investera i verksamheten och anställa fler är alla stockholmare förlorare.

29% av företagen på Lidingö önskar att kommunen prioriterar minskad brottslighet och ökad trygghet som en del i deras arbete med att förbättra företagsklimatet. 

Regering och brottsförebyggande myndigheter måste lägga i en extra växel för att stävja brottsligheten mot företag. Fler poliser och ökade resurser till brottsutredningar är viktiga första steg. Samtidigt har Lidingö och Sveriges kommuner en central roll för att komma till rätta med problemen.

Den 1 juli började den nya lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet att gälla. Den nya lagen är en bra startpunkt för de kommuner som inte tidigare inkluderat det lokala näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

Här listar Svenskt Näringsliv fyra förslag på hur kommuner kan bekämpa brottsligheten mot företag:

 • Genomför undersökningar om de lokala företagens utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Involvera företagarna i framtagandet av åtgärdsplan och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
 • Inrätta ett brottsförebyggande råd lokalt och bjud in näringslivet att delta.
 • Ingå skriftliga överenskommelser med näringslivet om samverkan för att öka tryggheten i kommunen.
 • Inkludera åtgärder mot brottslighet och otrygghet i kommunens näringslivsstrategi och handlingsplaner.

Jessica Drugge, näringspolitisk rådgivare, Svensk Näringsliv Stockholm

Kommentarer

 1. 31 miljarder kr per år bara i Stockholm? En ofantlig summa.

  I varje nyhetssändning, radio och TV, har vi under minst två dagar matats med rapporter och intervjuer med poliser som under nästan 3 år spanat på en massagesalong på Östermalm där det uppenbarligen säljs sex. Preskriptionstiden håller på att rinna ut och hur högt straffvärdet är för brottet vet jag inte. Man har konstaterat att det inte rör sig om trafficing utan mestadels flickor som rest hit frivilligt för att förgylla tillvaron för äldre män, men tröttnat.

  Ca 1000 kr är beloppen som betalats, en struntsumma kan tyckas i sammanhanget men det som erbjuds är väl därefter.

  Är detta verkligen vad polisen ska prioritera under nästan 3 år. Jag är medveten om att jag jämför äpplen och päron, men det handlar om mina skattepengar.
  Hoppas på ändring med Petra Lund som rikspolischef.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *