Stockbys framtid del 2

Stockby står inför förnyelse. Foto: Google Maps.
Näringsliv9 oktober 2020 kl 06.46

Igår började vi berätta i Lidingö Nyheter om Stockby Industriområdes framtida utveckling och behovsanalysen som ligger bakom. Här är den andra delen av Katarina Palmstiernas reportage.

Mycket förberedande jobb gjordes under våren och fastighetsägarna i Stockby och Lidingö Näringsliv ordnade tillsammans en ”Coronapromenad” genom området, där fastighetsägarna berättade om sina visioner för politiker och medarbetare i Lidingö stad.

På promenaden visade Caroline och Patrik Forsberg, som äger den världsberömda Stiller Studios och nyligen lanserat filmen Rymdresan, en skiss på en utökad filmstudio. De har länge önskat en större studio för att bättre kunna attrahera världsstjärnor för inspelningar.

Thomas Hedberg, en av fastighetsägarna i Stockby, visade en möjlig placering av ett parkeringshus, restaurang och padelbanor.

Marie Almqvist som har fastigheter på Förrådsvägen ville tillföra konst och design till Stockby. Hon gjorde en ansökan om ett nytt hus för designverkstäder, men det blev inte godkänt, då det inkräktade på grönområden.

– Lidingö saknar en samlingsplats för konstnärer, konsthantverk och design och en plats att kunna erbjuda ateljéplatser, utställningar och produktdemonstrationer. Lidingö har en stor grupp mindre och enmansföretag som sitter och jobbar hemifrån, många tjejer. Det finns ett stort sug efter en kreativ mötesplats. En plats där man är välkommen att bekanta sig med och prova olika konstformer. Ateljéplatser och till exempel en keramikverkstad, fotostudio som man kan nyttja mycket eller bara nån gång ibland. En plats där man kan visa upp sina alster och hjälpas åt att knyta kontakter och nya affärsmöjligheter och jag hoppas nu att politikerna hjälper till att hitta en alternativ plats på Lidingö.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden. Foto: Therese Andersson.

Vi frågade Carl-Johan Schiller (KD) det enda politiska parti som hade utveckling av Stockby i sitt valprogram – tycker du att den planerade framtiden i Stockby blir som du tänkt dig?

– Inför valet 2018 bestämde vi från KD att någonstans på ön måste vi faktiskt ge näringslivet möjlighet att växa och för många företag betyder det att ta nya ytor i anspråk. Stockby är den naturliga platsen för en sådan utveckling då vi vill underlätta för de ”företagskluster” som inte minst Lidingö näringsliv jobbar mycket med. Det var många som trodde att det här var ett omöjligt projekt. Därför känns det extra roligt att vi fick med den här punkten i majoritetens program för mandatperioden och att det nu ska bli verklighet. Lidingöborna, företagen och kommunen är alla viktiga delar av vårt samhälle och jag hoppas att det här kan bli ett positivt exempel på gott samarbete för framtiden.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Foto: Therese Andersson.

Vi frågade också kommunens ordförande Daniel Källenfors (M) hur han ser på Stockby.

– Den politisk majoriteten står helt bakom utvecklingen av Stockby Industriområde och Stockby får nu möjligheter att växa med fler företag och arbetsplatser. Samtidigt får Lidingöborna bättre lokal service av företagen. Det är bra att vi genomför det här projektet i samarbete med Lidingö Näringsliv.

Alla är nu överens om att Stockby behöver utvecklas och bli en modern och levande företagsby, och planeringsarbetet är i full gång.  Nästa steg är att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar fram ett Start-PM för beslut den 22 oktober.

Redan nu finns en skiss på en stor informationstavla med karta och namn på alla företag i Stockby. Den planeras att stå på Stockbyvägen vid infarten till Förrådsvägen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *