Statliga pengar till hembygdsföreningen

Lidingö17 december 2020 kl 05.232

Statens kulturråd har nyligen beviljat en ansökan från Lidingö hembygdsförening inom ramen för statens krisstöd för särskilda behov i kulturlivet med anledning av den pågående pandemin. I sin ansökan till Statens kulturråd skriver föreningen bland annat att normala aktiviteter med öppethållande 4 dagar i veckan under 10 månader inte kunnat genomföras. Därmed har ingen försäljning kunnat ske eller de 2-4 temautställningar som producerats kunnat visas. Nu kan Lidingö hembygdsförening glädja sig åt 156 900 kronor i verksamhetsbidrag.

Till Statens kulturråd kom in över 2 000 ansökningar på sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Kulturrådet har haft 444 miljoner kronor att fördela på de sökande. Det fanns tre olika bidrag att söka; verksamhetsbidrag, projektbidrag för främjande insatser och projektbidrag för smittsäkra evenemang.

För någon vecka sedan fick Lidingö hembygdsförening bidrag av stadens kultur- och fritidsnämnd för den kommande utställningen ”Från AGA till Dalénum”.

Kommentarer

  1. Jag tycker att staden borde bjuda på hyran för huset/Lidingö Museum. Hembygdsföreningens arbete är ovärderligt och betydelsefullt.
    Ett utmärkt sätt att visa uppskattning för alla de personer som arbetar ideellt med att göra intressanta utställningar och håller Lidingöhistoriken aktuell och öppen för alla lidingöbor.

    1. Jag håller fullständigt med. Dessutom är det rimligt att både kommunen och vi andra visar vår tacksamhet till Lidingö Nyheter, Radio Lidingö och kyrkornas diakonala verksamhet. Allt detta har varit ovärderligt under denna svåra tid med isolering och många av oss har förbrukat mindre pengar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *