Stationshusen ska renoveras

Breviks stationshus håller på att förfalla. Hög tid att något görs och nu är det på gång.
Lidingö4 december 2023 kl 04.532

I valet 2022 gick Lidingöpartiet (LP)ut med ett vallöfte att stationshusen på Lidingöbanan skulle ses över och renoveras vid behov. Högberga-Breviks villaägareförening har vid flera tillfällen försökt få SL att fatta beslut om att renovera Breviks stationshus, utan framgång.

Lidingö Nyheter kontaktade Anders Paulsen redan i våras för att höra hur det gick med vallöftet.

Han och staden har uppvaktat SL och haft fyra möten i frågan. På senaste mötet i oktober började det klarna. Anders Paulsen kan nu meddela att Breviks stationshus är prioriterat och ska genomgå en renovering. 

SL har kopplat in en antikvarie som har gjort ett utlåtande om huset. Hon bedömer att Breviks station är en kulturhistorisk särskilt värdefull byggnad. Värdet ligger främst i placeringen på ursprunglig plats, den bevarade yttre volymen och vissa byggnadsdetaljer. 

Att stationen har byggts ut under 1920-talet minskar inte det kulturhistoriska värdet, utan berättar om samhällets utveckling, skriver hon. Stationen har haft avgörande betydelse för utbyggnaden av Brevik och bedöms ha stort lokalhistoriskt och miljöskapande värde. Stationen skyddas av en varsamhetsbestämmelse i detaljplanen, men är idag i dåligt skick. Man bör utreda om byggnaden kan renoveras och åter få en stationsanknuten användning. 

Antingen bör man bevara utseendet som huset hade efter ombyggnaden på 1950-talet och ta upp väntrummet. Eller så bör man återställa utseendet till 1920 års utformning med ett öppet väntrum. 

Nu ska man mäta upp och göra ritningar av huset. Därefter ska en miljöinventering göras där man bedömer vad som kan bevaras. Sedan lägger man förslag för hur man ska restaurera och/eller bygga om huset. 

Ett rivningslov kommer att bli aktuellt för de delar som ska tas bort och planering/projektering ska göras för hur ombyggnaden ska se ut. 

Därefter måste man söka bygglov och utarbeta bygghandlingar. Detta arbete ska vara klart under detta år (2023). Under 2024 kan det praktiska arbetet ske. 

Många Breviksbor önskar att det kan komma igång någon typ av verksamhet i huset. Tidigare var det pizzeria här. Och tidigare än så kiosk och frisör. Att ha en affärsverksamhet i huset minskar säkert risken att huset förfaller igen. Det är för tidigt att veta om det kan bli verklighet. Stationshuset i Käppala har också haft verksamhet (senast var det Thaimat, tidigare fransk restaurang, Le Train Bleu). Alla stationshus behöver ses över, man man börjar alltså med Brevik och tar de övriga sedan.

Kommentarer

  1. Finns ingen anledning att spara detta gamla ruckel. Försköna Brevik genom att riva det. Använd de då sparade pengarna för inköp av en skulptur som kan placeras på platsen. Det är kultur.

  2. Tack för fantastiska nyheter! Trots hårt motstånd har nu SL börjat tina upp sin hittills rigida inställning och inser glädjande nog att våra stationshus är värda att bevara. För oss är det en självklarhet – det handlar ju om Lidingös kulturhistoriska arv och detta har vi kämpat för! Efter att Breviks stationshus är rustat vill vi givetvis att fler ska få bevaras till eftervärlden. Vi hoppas även på att passande verksamhet ska kunna drivas i de forna väntkurerna. Det gagnar byggnaderna och gör dem levande igen.

    Evelyn Lewandrowski
    LidingöPartiet
    Kultur- och fritidsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *