Stationshus på Lidingöbanan: Skärsätra

Det är en kall februaridag år 1914. Trafiken har pågått i en veckas tid. Detta var då banans ena ändstation där tåget vände. Den andra låg i Herserud. På taknocken står namnet Skärsätra på den snidade skylten. Motorvagn 3 på bilden förstördes vid vagnhallsbranden år 1949, men systervagn nr 5 är alltjämt bevarad vid museispårvägen i Malmköping.
Historia19 juli 2020 kl 05.48

... samt föregångarna Centralvägen och Parkvägen

I vår serie med stationshus utmed Lidingöbanan, som publiceras varje söndag hela sommaren, har nu turen kommit till Skärsätra station. Vill du läsa om de andra husen; sök på ”Stationshus” i sökrutan uppe till höger. Vi började i Ropsten i juni, åker ut mot Gåshaga brygga och tar en station i taget.

Skärsätra-Parkvägen var den ena ändstationen när Södra Lidingöbanan öppnades för trafik den 31 januari 1914. Den andra var Herserud nedanför Foresta, där ångfärjan från Ropsten anslöt.

Södra Lidingöbanan anlades som ett led i utbyggnaden av villaområden på södra Lidingö. Banans initiativtagare var ingenjören Gustaf Dalén, AGA-fabrikens grundare. Redan i juli 1914 förlängdes banan till Brevik, och 1916 blev den utbyggd till Gåshaga. När Lidingöbron (stålbron) stod färdig i mars 1925 förlängdes båda Lidingöbanorna till en ny ändstation vid Humlegårdsgatan i Stockholms centrum. Sedan 1967 är Ropsten ändstation i Stockholm.

Parkvägens stationsområde på 1940-talet. Till höger i bilden skymtar en del av Centralvillan, områdets första bostadshus med hyreslägenheter i, byggt kring 1910. Sedan stationen numera fått ett nytt läge passerar Lidingötåget i dag i hög fart den här platsen och automatiska bommar hålls fällda för vägövergången.

Stationshuset vid Parkvägen uppfördes 1913 av byggmästare Wilhelm Lundberg efter ritningar liknande Djursholmsbanans väntkurer. Dessa anses ha skapats av arkitekten Sigge Cronstedt. Redan från början fanns en mindre pressbyråkiosk i stationshuset, där resenärerna också kunde lämna och ta emot gods. Taket fick sitt nuvarande utseende med det svängda takfallet mot plattformen vid en ombyggnad i början av 1950-talet, då en uppvärmd väntsal tillkom. Kiosken stängdes på 1970-talet, liksom den uppvärmda väntsalen.

Vid sammanslagningen av Parkvägens station med hållplatsen Centralvägen västerut, vid Södra Kungsvägens korsning med banan, beslöts att Parkvägens stationshus skulle bevaras och flyttas till dagens läge något västerut. Detta skedde år 2000 och den nya stationens namn blev Skärsätra. Stationshuset renoverades och återfick något av sitt ursprungliga, mer öppna utseende.

I dagligt tal brukade Centralvägen kallas station, men den korrekta benämningen var hållplats, eftersom mötesspår saknades. Bilden är tagen den 23 februari 1923. Foto Pressbyrån.

Centralvägens hållplats fick sedan stå kvar oanvänd fram till år 2016, då stationshuset revs. Hållplatsen hade givits namnet Centralvägen efter den väg som i början av 1900-talet anlades från Skärsätra villaområde till Centralbryggan vid Lilla Värtan. Bryggan trafikerades vid den tiden av flera ångslupslinjer från Stockholm. När Södra Lidingöbanan öppnades för trafik i januari 1914 tog den över större delen av trafikunderlaget från båtarna. Stationshuset uppfördes 1913 och liknade det vid Parkvägen.

Centralvägens stationshus revs 2016, men skylten finns bevarad.

Stationshuset byggdes liksom de flesta andra om och förändrades i etapper. Redan vid trafikstarten inreddes en mindre tidningskiosk i byggnaden och under åren 1925 – 1949 låg här också Skärsätras postkontor, dåvarande Lidingö 2. Det var en mycket liten och trång postlokal. Därefter och in på 70-talet var halva huset inrett som uppvärmd väntsal. Hållplatsen lades ned och slogs ihop med Parkvägen till Skärsätra station år 2000.

Skärsätra villaområde anlades omkring 1910 och blev en av Lidingös befolkningstätaste platser. Här bosatte sig främst personal vid den närbelägna AGA-fabriken. På 1960-talet omgestaltades Skärsätraområdet när flerfamiljsbebyggelsen kring Pyrolavägen tillkom.

Skärsätra stationshus idag. Foto: Andreas Lindberg

Carl-Henrik Ankarberg och Gunnar Friberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *