Stationshus på Lidingöbanan: Ropsten

Så länge båda Lidingöbanorna fanns kvar användes ofta tre spår vid ändhållplatsen intill tunnelbanan i Ropsten. Klockan är 07.55 den 20 maj 1971 när tåget i mitten ska avgå på Södra Lidingöbanan till Gåshaga. Till vänster avvaktar ett ingående tåg till vagnhallen i AGA och till höger ett tåg på Norra Lidingöbanan till Kyrkviken, en linje som lades ned tre veckor senare. Foto: Lennart Welander.
Historia7 juni 2020 kl 06.382

Nu inleder vi en ny serie med artiklar. Varje söndag under hela sommaren kommer stationer och stationshus utmed Lidingöbanan att presenteras med historiska berättelser. Vi börjar i Ropsten och åker ut mot Gåshaga brygga och tar en station i taget.

Ropsten var den plats där man redan på 1600-talet kunde ros över med en roddfärja till Torsvik på Lidingösidan. Från en stor sten vid strandkanten ropade man då över Värtan och tillkallade roddaren som bodde i Torsvik.

En flottbro byggdes mellan Ropsten och Torsvik år 1884 och den ersattes 1925 med den nuvarande stålbron, över vilken bland annat Norra och Södra Lidingöbanornas tåg färdades. Där delade man ända till 1971 brobanan med bilar, bussar och godståg.

Ropsten omkring 1965, ett par år innan spårvägstrafiken i centrala Stockholm lades ned och Lidingöbanorna försvann på sträckan från Ropsten, via Lidingövägen och Sturegatan till Stureplan vid Humlegårdsgatan. I bildens mitt en vagn på linje 10 som just har vänt i Ropsten för att återvända genom Stockholm till Södermalm och Högalid. Ett par lidingöbussar skymtar till vänster och på bron. Foto: Lennart Welander.

Tidigare hade banornas trafikbolag egna ångfärjor som transporterade resenärer mellan Islinge och Ropsten, respektive mellan Herserud (Torsvik) och Ropsten. När 1925 års Lidingöbro öppnades fick Norra och Södra Lidingöbanan en ny gemensam ändstation vid Humlegårdsgatan, mitt för Kungliga Biblioteket. På Lidingövägen och i Sturegatan delade man spår med Stockholms Spårvägars linje 10.

I samband med högertrafikens införande i september 1967 lades spårvägsnätet ner i centrala Stockholm varvid Lidingöbanornas nya ändstation blev Ropsten, där den nyöppnade tunnelbanan anslöt. Norra Lidingöbanan lades ner 1971 och Ropsten har sedan dess formellt varit Södra banans ändstation.

Som man kan ana var tunnelbanans höga stationsläge här i Ropsten utformat för en tänkbar, framtida spårförlängning till Lidingö och Bogesundslandet. Lidingöbanornas stationsanläggning fick mer provisorisk karaktär, vilket kan tolkas som en föraning om de nedläggningsplaner som förr hotade båda banorna. Södra Lidingöbanan lever dock vidare, från 2015 på en moderniserad bana och med nya vagnar.

Carl-Henrik Ankarberg och Gunnar Friberg

Kommentarer

Lämna ett svar till Peter Lindkvist Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *