Stationshus på Lidingöbanan: Brevik

Breviks station den 7 juli 1914. Banans förlängning från (Skärsätra) Parkvägen är klar och man väntar på första tågsättet. Dagen till ära flaggas det mycket kring stationen. Fotografiet är en så kallad ortokromatisk bild, där exempelvis gul färg uppfattas som ”mörk”, därför ser Sveriges flagga utom Finlands.
Historia9 augusti 2020 kl 05.42

I vår serie med stationshus utmed Lidingöbanan, som publiceras varje söndag hela sommaren, har nu turen kommit till Breviks station. Vi började i Ropsten i juni, åker ut mot Gåshaga brygga och tar en station i taget. Vill du läsa om de andra husen; sök på ”Stationshus” i sökrutan uppe till höger.

Breviks villaområde började anläggas år 1907, och de första åren betjänades områdets innevånare av reguljära ångbåtsturer från Breviks Centralbrygga till Strandvägen i Stockholm. Särskilt några år från 1909 då expressångfartyget Brevik insattes i direkttrafik var kommunikationerna goda. Driftsekonomiskt blev dock ångbåtstrafiken i längden kostsam för delägarna i ångfartygsbolaget.

När Södra Lidingöbanan anlades 1913 begärde därför ett antal breviksbor att spårvägen skulle förlängas till Brevik. Så blev fallet, och härigenom skapades ett alternativ till den dyrbara båttrafiken.

Stationshuset i Brevik på 1920-talet.

Södra Lidingöbanans tillkomst hör samman med industrietableringen vid AGA, och Gustaf Dalén var banans tillskyndare. I januari 1914 öppnades första delen, mellan Herseruds färjeläge och Parkvägen. Ett halvår senare, den 7 juli, förlängdes trafiken till Brevik, eller Lidingö-Brevik som stationen då kallades, och 1916 byggdes banan vidare till Gåshaga.

Högsommarens lugn vilar över detta vykort från sommaren 1945, där en släpvagn har lämnats ensam på Breviks station. Medan motorvagnen är nere i Gåshaga och vänder, passar släpvagnskonduktören på att koppla av invid stationshusets soldränkta kortvägg. Ett halvår senare skulle trafiken moderniseras med nya stålvagnar, målade i ”venetianskt rött”.

Breviks stationshus byggdes till sina äldsta delar år 1913 och stod från början vid AGA station, men flyttades efter något år hit ut. Förebilder för stationshusen var Djursholmsbanans väntkurer som hade ritats av arkitekt Sigge Cronstedt. Redan vid trafikstarten fanns i stationshuset en Pressbyråkiosk som också tog emot godsfrakter från lidingötåget. Sedermera förlängdes byggnaden åt öster, vilket bland annat gav plats för Breviks postkontor åren 1925–1943, senare en frisersalong och pizzeria. Från 50-talet inrymdes en helt inbyggd, uppvärmd väntsal.

Stationshuset idag. SL vill inte bekosta modernisering, vilket krävs för att någon affärsverksamhet ska kunna bedrivas där. Foto: Andreas Lindberg.
Carl-Henrik Ankarberg och Gunnar Friberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *