Stationshus på Lidingöbanan: Bodal

Den lantliga idyll som nedre bilden från 1922 visar har idag till stor del tagits i anspråk av Södra Huvudleden. Men väntkuren och den jättestora gamla eken vid vägkanten står ensamma kvar som jämförande riktmärken i landskapet. Foto: Axel Swinhufvud.
Historia5 juli 2020 kl 06.27

I vår serie med stationshus utmed Lidingöbanan, som publiceras varje söndag hela sommaren, har nu turen kommit till Bodals station. Vill du läsa om de andra husen; sök på ”Stationshus” i sökrutan uppe till höger. Vi började i Ropsten, åker ut mot Gåshaga brygga och tar en station i taget.

Bodals hållplats öppnades samtidigt med Södra Lidingöbanans tillkomst år 1914 för att betjäna de boende vid Bodals gård. Vid hållplatsen anlades 1916 ett mötesspår på den i övrigt enkelspåriga järnvägen, varefter Bodal benämndes station. En stationsföreståndare placerades här som ansvarade för tågmötena. Till sin hjälp hade han en enkel bantelefon som bland annat stod i förbindelse med huvudstationen Gasaccumulator, nuvarande AGA station. År 1949 anlades dubbelspår på sträckan Baggeby – Aga, varvid tågmötena vid behov kunde förskjutas, vilket minskade verkningarna av smärre förseningar.

Från början fanns ingen väntkur vid anhalten. Den tillkom omkring 1925 och tillhör den minsta storleken ”stationshus”. Pressbyråkiosken vid Bodal var placerad i anslutning till trappan upp till Bodalsvägen, till vänster på bilden, och stängdes 1975.

Bodal år 1950 med det nya spåret med cementstolpar till vänster. Ännu på 1950-talet skedde höslåtter på åkerfälten utmed banan.

Från att länge ha använts endast av ett fåtal resenärer blev Bodals hållplats en betydelsefull anhalt, sedan stadsdelen Bodal bebyggdes med flerfamiljshus på 1950-talet. Efter Bodal följde en lång sträcka ända ned till AGA station, en snabb etapp som bröts år 1968 när Larsbergs station byggdes och snart blev en av banans mest frekventerade stationer. Idag har bana och elsystem förnyats och plattformen för tåg från Ropsten har flyttats närmare Baggeby.

Bodals stationshus idag.

Carl-Henrik Ankarberg och Gunnar Friberg

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *