Stationshus på Lidingöbanan: AGA

Byggnadssnickare i arbete med att färdigställa staketstolpar och lutningsvisare vid Gasaccumulators första stationshus år 1913. Året därpå flyttades byggnaden och blev Breviks stationshus
Historia12 juli 2020 kl 06.382

Varje söndag under hela sommaren presenteras stationer och stationshus utmed Lidingöbanan med historiska berättelser. Vi började den 7 juni i Ropsten, åker ut mot Gåshaga brygga och tar en station i taget. Efter Bodal kommer Larsberg, men eftersom Larsberg aldrig haft ett stationshus hoppar vi vidare till vid AGA.

Före 1928 hette denna station Gasaccumulator. Sedan trafikstarten i januari 1914 har AGA alltid varit huvudstation vid Södra Lidingöbanan. Hit förlades trafikförvaltningens tjänstelokaler, vagnhall, verkstäder och sedermera även bussgarage.

Trafiken har just börjat på Södra banan när denna bild togs i februari 1914.
Den ursprungliga vagnhallen med inbyggt stationshus. I ena hörnet skymtar den lilla Pressbyråkiosken. Foto ca 1920.

Från AGA station reglerades tågtrafiken till en början med en enkel bantelefon, från 1961 ersatt med kommunikationsradio. År 1916 byggdes en elektrisk omformarstation med fasad mot Södra Kungsvägen, efter ritningar av arkitekt Erik Hahr. Byggnaden låg alldeles intill Södra Kungsvägen och revs i samband med de stora ombyggnadsarbetena vid AGA år 2013.

Foto från 1938. kvinnan längst till höger är Elin Kerger.
Det nybyggda stationshuset vid AGA, ritad av Lidingös stadsarkitekt Einar Rudskog, och en nylevererad motorvagn hösten 1946. Vykort.

Det nya stationshuset ritades i funktionalistisk anda, kombinerad med varm tegelarkitektur av Lidingös stadsarkitekt Einar Rudskog. Fastigheten uppfördes år 1946 och var sammanbyggd med plattformen mot Stockholm. Här inrymdes trafikexpedition, personallokaler, väntsal och Pressbyråns kiosk, men ursprungligen även järnvägsförvaltningens lokaler.

I september 1949 eldhärjades det gamla då oanvända stationshuset och vagnhallen, en 50 meter lång, rödfärgad trälänga strax öster om den nybyggda anläggningen. Nästan alla nya personvagnar och även flera gamla trävagnar totalförstördes då. Trafiken kunde hållas igång med inlånade vagnar från Norra Lidingöbanan och från Stockholms Spårvägar. Först år 1952 fick trafikbolaget nya egna personvagnar och samma år stod en ny vagnhall färdigbyggd, även den ritad av arkitekt Rudskog. Den ombyggdes och moderniserades i slutet av 1980-talet, i samband med den stora upprustningen av banan, Lidingöbron och de gamla vagnarna.

Aga station i september 1980. Foto: Jan Lindahl.

Samtliga äldre byggnader vid AGA station, med anknytning till tåg- och busstrafiken, revs åren 2013 – 2014 och har ersatts av nya vagnhallar och verkstäder, där även trafikledning och personallokaler inryms. Banan, som har fått en något ändrad sträckning genom stationsområdet, återinvigdes den 24 oktober 2015.

Carl-Henrik Ankarberg och Gunnar Friberg


Kommentarer

  1. En fråga av ren nyfikenhet, var har ni fått tag på fotot från 1938.
    Jag har samma foto i privat ägo och är nyfiken på fotots ursprung

    1. Jag tror att det har legat på nätet. Har fått det från en vän som laddat ner massvis av Lidingöbilder han hittat på nätet, bland annat från Lidingöbanan. Vet du vilka personerna är på bilden?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *