Stärk kompetensen inom specialpedagogik i stadens skolor

Debatt30 januari 2023 kl 03.52

Alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential. Det kräver en trygg skola för alla.

Enligt Salamancadeklarationen ska alla skolor ge plats åt alla barn, oberoende deras fysiska, emotionella, sociala, intellektuella eller språkliga förutsättning. Dessutom fastslår läroplanen för både grund- och gymnasieskolan att skolan bär ett ansvar för att elever med diverse svårigheter ska kunna nå de uppsatta målen i skolan. 

Givet att den skolpolitiska debatten under valrörelsen i mångt och mycket präglades av en strävan om mer “ordning och reda” i skolan, ter det sig tydligt att skolorna och dess personal behöver rätt resurser för att garantera studiero i klassrummen samt att elever når sina uppsatta mål.

En sådan resurs är tillgång till fortbildning inom specialpedagogik. Dessa behöver inte nödvändigtvis arrangeras av Lidingö stad, utan skulle kunna ske i samverkan med civilsamhället eller myndigheter, såsom exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

Centerpartiet ser exempelvis att fritidspedagoger inom skola och fritidshem skulle kunna få vidareutbildning inom specialpedagogik för att kunna förstärka kvaliteten under hela skoldagen.

Vi vill skapa en skola tillgänglig för alla elever genom rätt kompetens hos lärarna, undervisningsmetoder som fångar alla elever samt en studiemiljö som ger förutsättningar för studiero.

Lotta Morger (C), talesperson utbildning
Caroline von Seth (C), vice gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *