Stärk gränsskyddet – stöldligorna har inget på Lidingö att göra

Ökat gränsskydd vore bra frö Lidingö, menar debattörerna.
Debatt27 maj 2021 kl 04.576

Utländska stöldligor som begår villainbrott och stjäl bilar och båtmotorer är ett allvarligt problem. Moderaterna vill stoppa ligorna genom att skjuta till mer resurser till Tullverket och ge myndigheten nya befogenheter. I dag är det alltför lätt att lämna landet med stöldgods.

Stockholms län plågas av allvarlig brottslighet. Under senare år har Sverige allt oftare beskrivits som ett smörgåsbord för internationella stöldligor. Utländska stöldligor står för närmare 50 procent av bostadsinbrotten och upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar och båtmotorer. Bara under år 2020 har det identifierats nästan 60 nya kriminella nätverk.

Tullverket är en brottsbekämpande myndighet men saknar de verktyg som behövs för att bekämpa stöldligorna. Moderaterna har återkommande lagt fram förslag för att stärka Tullen för att kunna stoppa de ligor som begår bostadsinbrott och stjäl bildelar och båtmotorer. Regeringen har under lång tid varit allt för passiv inför den otrygghet som det bristande gränsskyddet medför.

Moderaterna vill genomföra en kraftfull satsning för att stärka gränsskyddet. Tullverket bör få ett tillskott 400 miljoner kronor för att rusta myndigheten inför nya befogenheter och fler tulltjänstemän.

Tullverket bör få befogenhet att kunna genomföra systematiska stickprovskontroller vid utförsel ur landet för att stoppa och kvarhålla transporter av stöldgods. Regelbundna och systematiska stickprovskontroller vid utförsel skulle utgöra ett verkligt hinder för stöldligorna.

Moderaterna vill även att Tullverket rustas ges befogenhet att kunna utreda penningtvättbrott. Därtill bör säkerheten för tulltjänstemännen förbättras. En tydligt utökad möjlighet att bära tjänstevapen skulle ge tulltjänstemännen ett bättre skydd i sitt arbete med att bekämpa den organiserade kriminaliteten.

Det får vara nog nu. Det svenska gränsskyddet behöver vara starkt. Stöldligorna har inget på Lidingö att göra.

Daniel Källenfors och Niklas Wykman.Daniel Källenfors (M)
Kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Niklas Wykman (M)
Skattepolitisk talesperson

Kommentarer

 1. Nej men så roligt att (m) vill ha tillbaka gränsskyddet. Om jag inte minns helt fel var det ni och nästan alla andra politiker som tog bort det, då ni var heligt intresserade av att gå med i EU. Jag hörde till dem som för 30 år sedan varnade för att avskaffa våra gränser (men påpekade att europeiskt samarbete var möjligt även med gränser). Alla de konsekvenser jag varvade för skriftligen, och som avfärdades, har skett, men betydligt snabbare och värre, än någon kunnat ana.

 2. Kan någon vänlig själ förklara kommunstyrelsens ansvar ser ut kopplat till tullskyddet.

  All heder om det införs igen, men hur kan vi som kommun påverka det?

  Och framförallt, konkret, vad gör kommunen för att minska brotten på ön? Det får gärna förtydligas. Det som publicerats i media är:

  1. Daniel Källenfors nattvandarar vid ett tillfälle sommaren 2020 efter upprepade personrån på öppen gata i Lidingö centrum mitt på dagen (Daniel kanske har fortsatt med detta, men effekten verkar utebli?)
  2. … ?

 3. Så här är det i politiken idag, ena dagen hit andra dagen dit!
  Jag var också motståndare till öppna gränser, Euro och fri rörlighet varvid jag röstade nej till EU. Både Norge och Schweiz är lysande exempel på att man kan stå utanför. Jag kan bara stämma i vad Gunvor skriver. Det är tyvärr många saker som bl.a. Reinfeldts regering tog bort som vi saknar idag.

  1. Ibb, det är varken EUs, Euron eller den fria rörlighetens fel att det är som det är, Det är helt och hållet politikernas fel och ovilja att se till att det finns resurser och lagar som skulle kunna förhindra sådant.
   Som GW sa i ett krim program ”ja det var ju ganska korkat av den efterlyste att åka till Tyskland, för där åkte han fast på en gång”

 4. Nu måste vi se framåt. Detta är inte rätt tillfälle att kritisera tidigare misstag beträffande brottsligheten. Äntligen har lokalpolitikerna insett att de blev lurade vid omorganisationen av polisen. De senaste veckornas brottsinformation har visat att det var rätt att vägra godta samarbetsavtalet. Nu gäller det att hårt driva medborgarnas krav och önskemål. Då finns möjligheten att lyckas lokalt och att visa vägen för hela Sverige.

  De utländska ligorna och utförseln av stöldgods är ett stort problem p.g.a. att Lidingö är ”guldgruva” och närheten till färjetrafiken onekligen gör oss mera brottsutsatta. Det är ofattbart att rikspolitikerna inte tagit tag i detta för 10 år sedan. Att Lidingö nu tar på sig ledartröjan även beträffande detta är berömvärt ! Naturligtvis måste Tullen få verktyg och resurser och ett tätt samarbete med gränspolisen.

  1. Det är det jag menar, vad gör Lidingö i form av att ta på sig ledartröjan menar du?

   Påtalar att Tullskyddet är viktigt? Det behöver man inte vara avlönad av skattebetalarna för att påtala.

   Jag saknar fortfarande svar på vad Lidingö gör i frågan, som vi alla tycker är mycket angelägen. Tystnaden talar för sig själv.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *