Stark budget i en osäker omvärld

Den politiska majoriteten på Lidingö. Frå vänster: Carl-Johan Schiller (KD), Birgitta Sköld (LP), Amelia Tarschys Ingre (L) och Daniel Källenfors (M).
Stad & Politik26 oktober 2020 kl 06.01

Lidingömajoriteten har nu presenterat sitt budgetförslag för 2021. Lidingö stads ekonomiska läge är fortsatt starkt, men osäkerheten med en omvärld som präglas av Coronapandemin påverkar även under 2021. Fokus i budgeten ligger på vård, skola och omsorg, men även tryggheten är ett prioriterat område under 2021.

Lidingömajoriteten lägger en stark budget för 2021, trots ökande arbetslöshet och stor osäkerhet kring Coronapandemins utveckling. Lidingö stad beräknas göra ett rekordresultat under 2020 och staden har fortsatt ingen extern belåning. Utvecklingen av kärnverksamheten kommer fortsatt vara i fokus under 2021.

– Tack vare att vi jobbat målmedvetet de senaste åren med att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna så står vi nu väl rustade för sämre tider. Vi kommer kunna göra betydligt större satsningar på kärnverksamheten än många andra kommuner och staden är fortsatt utan extern belåning. Detta fina utgångsläge kommer vi behöva nu när vi har gått in i en lågkonjunktur. Framtiden är mycket oviss och förutsättningarna kan ändras snabbt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Ett orosmoment som går att se som en följd av Coronapandemin är att det har byggts upp en omsorgsskuld på Lidingö, såväl som i andra kommuner. Många äldre och deras anhöriga har avvaktat att begära hjälp i den utsträckning de har rätt till, då det finns en oro för Coronavirusets utveckling.

– Vi kan se att det har byggts upp en omsorgsskuld och det har vi nu tagit höjd för i budgeten för 2021. Lidingöborna har rätt till högkvalitativ omsorg och det ska vi tillhandahålla även under en pågående pandemi. Därför känns det bra att vi gör betydande satsningar på omsorgsområdet. Bland annat gäller det ökat anhörigstöd, kompetenshöjande åtgärder för medarbetarna i äldreomsorgen och en satsning på att minska den upplevda ensamheten, säger Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

Även inom förskola och skola görs det satsningar för att öka kvaliteten ytterligare. Bland annat har ett trygghetsprogram tagits fram för att systematiskt kunna arbeta med att öka tryggheten från förskolan till gymnasiet. Utbildningsnämnden har under hösten också beslutat om att införa en handlingsplan för särskilt begåvade elever.

– Jag är glad över att vi i budgeten satsar på barnen i förskolan och skolan. En bra utbildning är biljetten vidare i livet och Lidingös elever presterar bland de bästa i landet men pandemin har påverkat undervisningen. Vi ser ett behov av extra stöd i skolan och därför kommer ett särskilt fokus läggas på elevhälsan med till exempel fler speciallärare och kuratorer, men också på rörelse och ökad trygghet. Dessutom sker satsningar på läxhjälp och barn i behov av särskilt stöd genom höjda tilläggsbelopp. I förskolan satsar vi på fler förskollärare och ökad trygghet som ska ge möjlighet för varje barn att utvecklas. För att öka likvärdigheten mellan förskolorna kommer också en socioekonomisk peng att införas, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden.

Tryggheten är viktig även utanför skolan och i Lidingömajoritetens budgetförslag finns flera viktiga satsningar för att öka tryggheten på Lidingö. Bland annat vill Lidingömajoriteten sätta upp kameror i Larsberg och Högsätra, Lidingö stads väktarbil ska öka antalet ronderingar samt klotter och skadegörelse ska åtgärdas omgående när det sker.

– På Lidingö ska det vara rent och snyggt. Klotter och skadegörelse ska åtgärdas omgående när det uppdagas samt sly och buskage ska hållas efter så att vi inte skapar otrygga miljöer. Vi tror också att trygghetskameror och väktare har viktiga roller att fylla för att öka tryggheten och skapa bättre förutsättningar för polisen att utreda brott. I somras inrättade dessutom staden ett trygghetsnummer som Lidingöbor kan ringa om de upptäcker något som de vill att väktarbilen ska undersöka, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *