Stark avrådan ersätter besöksförbud

Stad & Politik25 februari 2021 kl 05.40

De särskilda boendena på Lidingö kommer inte att ansöka om ett förlängt besöksförbud. I stället är rekommendationen stark avrådan till besök. Särskilda rutiner kommer att utformas för att göra besöken så säkra som möjligt.

 Det blir inget förlängt besöksförbud. I stället väljer man formuleringen stark avrådan för att understryka vikten av att hålla fast vid de försiktighetsåtgärder som gäller.

– Den samlade bedömningen är att vi inte ska hemställa om ett förlängt besöksförbud utan i stället starkt avråda från besök. Det innebär ändå en lättnad för alla inblandade, våra kunder såväl som deras anhöriga. Men det innebär inte att faran är över, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Hon uppmanar till fortsatt försiktighet och vikten av att följa de rutiner som de olika särskilda boendena sätter upp.

Alla verksamheter har olika förutsättningar och därför ser rutinerna olika ut. För att minska risken för smittspridning är rutinerna anpassade så att besöken sker på ett så säkert sätt som möjligt.

– Besökare måste följa de rutiner som varje särskilt boende tagit fram och under besöket hålla avstånd och undvika kontakt med andra än anhöriga, säger Anna Björne, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Lidingö stad.

Rutinerna omfattar bland annat följande områden: • planerade besök, varje besök ska anmälas i förväg. • symtomfria besökare • besökare bär munskydd under hela besöket • handhygien, både före och efter besöket.

– Besökare ska också avvakta med besök om någon i hushållet har en misstänkt eller pågående Covid-19 infektion. Om besökaren varit i kontakt med någon med covid-19 de senaste 14 dagarna. Man ska också avvakta med besök i minst en vecka om man varit utomlands, säger Anna Björne. Slutligen också en uppmaning att om du får symtom som tyder på Covid-19 de närmaste dagarna efter ditt besök, så ska detta direkt meddelas den aktuella verksamheten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *