Ställa krav är att bry sig

Debatt25 februari 2020 kl 07.381

Språkkunskaper är nyckeln till integration. När en nyanländ kommer till Sverige behöver den lära sig svenska, skaffa sig ett arbete och bli en del av vårt samhälle. Så blir de självständiga att forma sina egna liv. Det är syftet med integrationsarbetet på Lidingö.

Svenska för invandrare (SFI) påbörjas direkt för nyanlända som kommer till Lidingö. Om de inte kan språket riskerar de att isoleras och cementeras i ett utanförskap. Därför är språkkunskaper så viktigt. Språket behövs för att kunna bli självförsörjande. Det låter kanske självklart, men i många kommuner är det inte så.

Svensk arbetsmarknad är inte alltid lätt. Saknar du utbildning eller yrkeserfarenheter kan det bli svårt att få ett jobb. På Lidingö stödjer vi från stadens sida med bland annat utbildning och jobbcoacher, men förväntar oss också att den nyanlände skaffar sig de kunskaper som behövs för att bli anställningsbar och aktivt söker jobb. När stödet till nyanlända upphör efter två år har alla Lidingöbor samma rättigheter och skyldigheter som alla andra Lidingöbor.

Sveriges lagar och regler ska naturligtvis följas och det kan vara svårt att veta vilka lagar och regler som finns i det nya landet. Därför ska alla nyanlända tillgodogöra sig den samhällsorientering som staden tillhandahåller. Jämställdhet mellan könen är till exempel självklart i Sverige.

Det kan anses självklart att ställa krav är att bry sig. Dessvärre är det inte självklart överallt. På Lidingö förväntas du lära dig språket, gå till arbetet samt följa svenska lagar och regler. Denna idé styr integrationsarbetet och kommer även göra det framöver.

Daniel Källenfors (M),
kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP),
vice kommunstyrelseordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L),
kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD),
kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

  1. SD Lidingö ställer sig helt bakom dessa åsikter och poängterar också hur viktigt språket är för att komma in i samhället och att arbete är det som bygger vår välfärd. En självklarhet är att följa svenska lagar och regler, det är det som bygger ett tryggt samhälle för såväl barn, ungdomar och äldre. Eget ansvar och konsekvenstänk är grundpelaren i en bra framtid. Tack för en bra artikel som den parlamentariska gruppen på Lidingö verkligen hyllar!

    Göran Borgenvik
    Ordförande SD Lidngö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *