Staffan Anderberg 1935-2021

Staffan Anderberg blev 86 år. Foto:Lidingösidan
Lidingö18 januari 2022 kl 03.512

Staffan Anderberg, Lidingö, avled som tidigare meddelats på nyårsafton 2021, på sin åttiosjätte födelsedag. Han sörjes närmast av hustru Ann-Marie samt barn och barnbarn. Med bakgrund i Skåne, examen som civilingenjör och anställningar i bland annat Ericsson, kom Staffan Anderberg att under många år spela en viktig roll som kommunpolitiker i Lidingö stad.

Efter en tid som ordförande i Lidingömoderaterna utsågs han att efterträda dåvarande kommunalrådet Caisa Hörberg som kommunstyrelsens ordförande – ett uppdrag som han innehade från valet 1991 till 2002, alltså i tre mandatperioder.

Lidingö är i många avseenden en svårskött kommun. Lidingöborna är engagerade och många intressen måste vägas mot varandra. Politiken tvingas lotsa mellan att både möta de starka opinioner som önskar att Lidingö ska förbli en grön skärgårdsidyll nära storstaden och de människor som drivs av att Lidingö med sitt centrala läge i Stockholmsregionen ska bygga och investera i bostäder. Denna balansgång präglar över lång tid politikens avvägningar på Lidingö. Staffan visade genom sitt sätt att leda Lidingö att han var väl skickad att klara denna svåra balansgång.

Staffan var på många sätt ganska otypisk som politiker, med en av många uppskattad självironisk distans. Hans underfundiga humor och hans ibland litet orakelmässiga inlägg i svåra beslutssituationer bidrog troligen till att han lyckades styra Lidingöskutan utan svåra konflikter. Staffan var ofta rättfram i sitt sätt. Med stigande erfarenhet och ålder delade han med sig från sitt yrkesliv, de som frågade fick gärna del av hans tankar och råd.

Under hans tid löstes också flera av de större frågor, som länge varit i luften på ön. Således fick han nöjet att inviga det nuvarande Lidingö Centrum efter decennier av utredande – ett centrum som numera står som förebild för många. Han fick också hantera den första lokala folkomröstningen på ön, som gällde stadens gymnasieskolor, och se den nya stadsdelen Gåshaga växa fram. Han var med och sålde Lidingö Energi, där klokt fonderat kapital för framtida behov är ett viktigt skäl till Lidingös starka ekonomi i dag.

Lidingö stad utnämndes också under Staffans tid till årets kommun av Skattebetalarnas förening inte mindre än fyra gånger! Det gick också bra för Moderaterna under hans tid som kommunalråd, med nära till egen majoritet i kommunfullmäktige.

Både under och efter insatserna för politiken mötte vi Staffan på skilda håll i föreningslivet, där han kunde engagera sig i styrelser eller i övrigt deltog i verksamheten. Såväl Rotary som Lidingö Gille förtjänar att nämnas i de sammanhangen. Stötte vi ihop på torget eller i affären blev det alltid en stunds samtal över dagens aktualiteter.  

Staffan fick ett långt liv, vi saknar honom mycket och vill uttrycka vårt deltagande i Ann-Maries och familjens stora sorg.


Anna-Britta Bergman, kommunfullmäktiges ordförande Lidingö,
Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande Lidingö,
Kjell Treslow, fd kommunfullmäktiges ordförande Lidingö,
Jan Herrlin, fd Moderatordförande och fullmäktigegruppens ordförande Lidingö.

Kommentarer

  1. Instämmer, men Lidingö Energi är en guldgruva för den nuvarande ägaren. Vi var många som ville behålla distributionskoncessionen inom stadens domän. Där tappade M många kommunalvalsröster för lång tid framöver,
    Dessutom var förvaltningen (SEB) av försäljningslikviden ett stort frågetecken. Det senare ska inte Staffan klandras för.

  2. Jag minns Staffan med värme. Vi hade, trots att vi tillhörde olika politiska partier, ett nära samarbete på nittiotalet då jag var vice ordförande i kommunstyrelsen för Folkpartiet. Vårt mål var ju gemensamt; att på bästa tänkbara sätt utveckla Lidingö till glädje för Lidingöborna. Vi hade ibland olika uppfattning av vad detta innebar, vilket ledde till ”öppenhjärtiga” diskussioner. Men vi var hela tiden goda vänner. Ytterligare en verksamhet som vi engagerade oss i gällde Lidingös vänort Saldus i Lettland. När Baltikum blev fritt skaffade sig flera svenska kommuner vänorter. Vi gjorde tillsammans med övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande kommunala tjänstemän resor till Saldus och träffade den unga och oerfarna kommunledningen. Rätt snart bildades Lidingö -Saldus Vänförening, där Staffan länge var engagerad. Det var roliga och givande år jag hade tillsammans med Staffan i kommunalpolitiken.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *