Stadsjuristen: ”Revisorerna har fel”

Johan Alfredsson, stadsjurist
Stad & Politik1 oktober 2019 kl 07.05

”Revisorernas bedömning av jävsfrågan är felaktig.” Det menar stadsjuristen Johan Alfredsson som fått i uppgift av kommunstyrelsen att besvara revisorernas skrivelse beträffande hanteringen av den omdiskuterade frågan om kommunalrådens förslag till höjda arvoden. Nu har stadsjuristen lämnat sin skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott.

I somras lämnade stadens revisorer in en skrivelse till kommunstyrelsen där man tillsammans med revisionsbyrån KPMG gjort en utredning huruvida kommunstyrelsen var jävig eller inte när man föreslog att ge sig själva höjda arvoden inför den kommande mandatperioden (se länk https://www.lidingonyheter.se/kommunalraden-far-baklaxa/). Revisorerna vill ha kommunstyrelsens synpunkter senast den 8 oktober.

Stadsjuristen har jobbat fram ett svar utifrån en rättslig granskning. Där hänvisar han bland annat till ett liknande fall i Högsta förvaltningsdomstolen som menar att det är endast när ett ärende ska beslutas i fullmäktige som ett eventuellt jäv kan uppkomma.

När ärendet var uppe i fullmäktige på Lidingö anmälde de fyra kommunalråden jäv och deltog inte i beslutet. Johan Alfredsson tolkar HD:s dom så att det därmed inte förekommit något jäv i lagens mening. ”Eftersom det rör sig om en arvodesfråga som fullmäktige har att besluta om, är de beslut som fattas under beredning i arbetsutskott och kommunstyrelse inte att betrakta som beslut i kommunalrättslig mening”, skriver Alfredsson i sin tolkning.

I övrigt noterar han att när arbetsutskottet sammanträdde den 28 november, var det inte formellt beslutat vilka som skulle inneha de olika posterna den kommande mandatperioden.

Förutom den rättsliga tolkningen, kritiserar stadsjuristen revisorerna. Han menar att deras sätt att hantera ärendet visat sig vara förtroendeskadligt. ”Det är olyckligt att revisorerna gjort en felaktig bedömning och att den bedömningen sedan fått spridning. Förutom att det har skadat stadens politiska ledning kan det också komma att skada förtroendet för revisorerna själva, vilket är minst lika allvarligt”. … Det är olyckligt att den här typen av politiska frågor utreds av revisorerna som då i förlängningen riskerar att uppfattas som politiska redskap”, står det bland annat i hans tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

Efter arvodesskandalen har fullmäktige beslutat om nya rutiner när det gäller arvoden till både heltidsanställda kommunalråd och fritidspolitiker. Tidigare låg arvodesberedningen under kommunstyrelsen men numera ligger den direkt under fullmäktige.

Patrik Sandström (MP) och Patrik Buddgård (C) deltog inte i beslutet i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen tar ställning till skrivelsen vid sitt sammanträde den 7 oktober.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *