Stadens svar på artikel om förhållanden på ett covid-19 boende

Ansvarigt kommunalråd Birgitta Sköld och förvaltningschef Stefan Heinebäck svarar på frågor gällande en artikel i Aftonbladet. Artikeln belyste förhållanden på ett kommunalt boende under coronapandemin.
Stad & Politik6 augusti 2020 kl 04.35

I en artikel i tidningen Aftonbladet i söndags, berättade en sjuksköterska om upprörande förhållanden som i april rådde på en av avdelningarna på Lidingö sjukhus under covid-19-pandemi. Med anledning av artikeln har Lidingö Nyheter ställt ett antal frågor till förvaltningschefen Stefan Heinebäck och ansvarigt kommunalråd Birgitta Sköld (LP).

I artikeln talas det om "Lidingö sjukhus". Men är det Högsätrahuset det handlar om, som drivs av staden själv?

Ja. Enheten inrättades för att konstaterat covid-19-positiva inte skulle bo kvar på sitt ordinarie boende och där riskera att föra smittan vidare.

Hur har personalsituationen sett ut under våren?

I början av pandemin var personalsituationen stundtals ansträngd. Sedan flera veckor tillbaka har vi en stabil personalsituation.

Har ni använt externt bemanningsföretag?

Vi har avtal med en extern utförare för sjuksköterskeinsatser kvällar, nätter och helger. Vid enstaka tillfällen anlitas bemanningsföretag för sjukskötersketjänster när det saknats ordinarie sjuksköterskor.

Kommer ni att anlita det igen?

Ja, vid bedömt behov.

Ni säger själva att ni välkomnar en objektiv bedömning av "påstådda missförhållanden". Har sjuksköterskan lämnat fel uppgifter till Aftonbladet?

Vi kommenterar inte enskilda personärenden.

Stämmer det att patientens anhöriga försökt få kontakt och information med vårdpersonal under två veckor och inte lyckats?

Mot bakgrund av att besöksförbud har gällt så har vi varit extra noga med att hålla anhöriga informerade och vara tillgängliga för frågor.

Har den aktuella sköterskan polisanmälts av staden eller av bemanningsföretaget och har hon blivit avskedad?

Det är Lidingö stad som polisanmält.

På Lidingö Anslagstavla är det flera personer som vittnar om att de haft anhöriga på Högsätra men flyttat dem till andra boenden. Vad säger det om Högsätra?

Covid-19 enheten i Högsätra har hela tiden varit en tillfällig lösning och har varit mycket betydelsefull för att begränsa smittspridningen. Då brukare inte längre är smittbärande har de flyttat tillbaka till sitt ordinarie boende.

Planerar staden personalminskningar inom omsorgen nästa budgetår?

Det är alltid behovet som styr hur resurserna fördelas i verksamheten.

Är det försvarligt att tala om sänkt skatt när den här typen av missförhållanden uppdagas?

Lidingö stads antagna budgetdirektiv föreslår inga skattesänkningar under resten av mandatperioden.

Vilka konkreta åtgärder kommer ni att vidta för att inte sådana här situationer ska uppstå i fortsättningen?

IVO har från en närstående fått en anmälan om brister i vårdkvalitén på Högsätra och valt att inte utreda ärendet utan hänvisar till Lidingö stad att utreda det inkomna klagomålet. Att vi inte kommenterar enskilda ärenden beror inte på ovilja utan på en lagstiftning som syftar till att skydda våra brukares integritet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *