Stadens nya riktlinjer mot extremism

Stad & Politik5 januari 2019 kl 08.51

I december antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism, vilka enligt förvaltningen är tänkta att vara ett stöd till tjänstemän, förtroendevalda och även kommuninvånare. Riktlinjerna är baserade på rapporten Samlad lägesbild över våldsbejakande extremism på Lidingö, som presenterades för kommunstyrelsen i juni 2018.

Resultatet från rapporten visar på att det kan finnas viss propagandaspridning kopplad till extremism på ön. Slutsatsen som presenteras menar dock på att det inte finns en stor risk för extremistiska aktiviteter på Lidingö och att fokus borde ligga på förebyggande arbete.

Åtgärder som lyfts fram i de nya rutinerna är samverkan med relevanta aktörer, som Polismyndigheten, räddningstjänsten och bevakningsföretag tillsammans med stadens olika förvaltningar. En del av det arbetet är att staden ska verka för god informationsdelning mellan dessa aktörer.

Riktlinjerna tar även upp omvärldsbevakning, metodutveckling och utbildningsinsatser. Att motverka finansiering och annat stöd till våldsbejakande extremism pekas ut i en egen punkt. Det handlar om kommunala föreningsbidrag eller uthyrning av stadens lokaler. Här säger de nya riktlinjerna att staden ska ha rutiner för att försäkra sig om att sådan finansiering inte görs.

De nya riktlinjerna placerar det övergripande ansvaret på Stadsledningskontoret och det operativa ansvaret hos Omsorgs- och socialförvaltningen. De kommer tillsammans följa upp hur det förebyggande arbetet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *