Staden tar hjälp av föreningslivet

Lidingö8 september 2021 kl 05.46

Fram till mars 2022 kommer Lidingö stad i en pilotverksamhet att arrangera nattvandringar med hjälp av IFK Lidingö fotboll.  Det framgår av den överenskommelse som parterna nyligen undertecknat.

Överenskommelsen gäller mellan den 1 september 2021 och 1 mars 2022 och kommer att fungera som en testperiod. Under denna tid ska föreningen nattvandra med minst fem personer vid tolv kvällar, fredagar och lördagar. Efter varje avslutad nattvandring ska en händelserapport skrivas och föreningen ska också delta i en utvärdering efter sina tolv nattvandringstillfällen.

Redan i dag bedrivs uppskattade nattvandringar av föreningen Nattvandring Lidingö. Att IFK Lidingö fotboll också engagerar sig ser staden som ett välkommet komplement.

- Vi blev mycket glada då IFK Lidingö fotboll kontaktade oss och erbjöd sig att åta sig detta viktiga uppdrag. Idrotten och föreningslivet utgör goda krafter på Lidingö och med dessa insatser är jag säker på att hela civilsamhället stärks, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

Även kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg tycker att initiativet är mycket bra.

– Jag ser med glädje fram emot det utökade samarbetet och att även föreningen Nattvandring Lidingös värdefulla insatser kan koordineras med detta initiativ. Betydelsen och samhällsnyttan med ett aktivt föreningsliv och ett bra samarbete med Lidingö stad är stor, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nattvandringarna inleds med att minst fem nattvandrare möts i stadshusets entré klockan 20.00. Där möter stadens vaktbolag Avarn upp och tillsammans planeras kvällen. Med de särskilda nattvandringsvästarna på startar sedan arbetspasset.

– Det är viktigt som nattvandrare att agera vuxen förebild. Genom närvaro kan vi skapa trygghet ute i offentliga miljöer kvällstid. Vi från idrotten känner också många av Lidingös ungdomar och vi ser också en möjlighet att erbjuda ett alternativ till ungdomar som kanske känner sig vilsna. Det här är något vi alla vinner på, säger Peter Mathiesen, en av initiativtagarna från IFK Lidingö fotboll.

Testperioden kommer sedan att utvärderas där staden samlar ihop erfarenheterna från IFK Lidingö fotboll och där även erfarenheterna från Nattvandring Lidingö kommer tas med som en viktig del. Lidingö stad har beviljat ett bidrag till IFK Lidingö fotboll på 20 000 kronor efter att deras uppdrag är genomfört enligt överenskommelse. Pengarna ska gå till klubbens barn- och ungdomsverksamhet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *