Staden svarar SL om Lilla Lidingöbron

Foto: Adobe Stock
Debatt4 december 2023 kl 11.474

I ett nyhetsinslag i SVT och i en artikel i Lidingö Nyheter lägger SL fram sin syn på varför tågtrafiken inte kommer i gång. Men SL utelämnar viktiga fakta.

När det gäller bytet av jordningskoncept, som skedde under våren 2023, gjordes det i överens­kommelse mellan Lidingö stad och SL. Det är alltså inget som skett utan SL:s vetskap och acceptans. Frågan har avhandlats på gemensamma styrgruppsmöten på högsta nivå mellan Lidingö stad och SL.

– Problemet är att SL:s projektavdelning, som godkänt den byggda lösningen, inte har haft med sig sin egen teknikavdelning. Det verkar alltså ha brustit rejält i SL:s interna kommunikation och det drabbar nu Lidingöborna och Lidingöbanans tusentals dagliga resenärer. När SL:s olika avdelningar har olika uppfattningar har Lidingö stad ytterst begränsad möjlighet att påverka även om vi gör allt vi kan. Frågan måste lösas inom SL, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Lidingö har låtit oberoende eltekniska experter granska det byggda jordningskonceptet och dessa har bekräftat att den byggda lösningen uppfyller gällande lagar och regelverk inom elområdet och konstaterat att det inte finns några hinder för att ta spårvägsanläggningen i drift.

– För att hjälpa SL att komma i mål i sin interna process, deltar experter från Lidingö stad i SL:s pågående riskanalysarbete som kommer att fortsätta under nästa vecka, säger Daniel Broman.

Lidingö stads hemsida

Kommentarer

  1. Fantastiskt att man leker i sandlådan på den här nivån. Man dra ner bussar som är fullbelagda och hänvisar till ett tåg som inte går . Och vi som redan har svårt att komma till jobbet när allt funkar drabbas ju nu ännu mer. Men betala,det ska vi.

  2. SL 100% dom bryr sig inte alls om os SL tyvärr. Jag är mycket förbannad på SL ta bort en mycket viktig buss 221 tyvärr. Jag tänker på alla äldre och barn som åker buss 221 som inte alls orkar och gå långa stäcker . Jag fattar inte alls vad SL håller på med alls tyvärr. Buss 205 225 Stick bussar två stycken från Ropsten. vanför jag dom ha två bussar från Ropsten? Varför ska denna del av Lidingö ha det så mycket bättre än vi som bor på andra sidan Lidingö? Buss 204 211 212 och buss 222 alla går till Rudboda.vad håller SL på med? Jag har undrar väldigt mycket tyvärr. Ta bort buss 225 och buss 222 behåll buss 221 . Från Christian Ziegler tack

  3. Det här kan inte fortgå. Utöver alla arbetspendlare finns både högskola och universitet på Lidingö vars studenter och lärare samt administrativa personal verkligen är stoiska som alldeles för länge stått ut med en icke fungerande kollektivtrafik. Tågen måste börja rulla över bron nu!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *