Staden måste välkomna solenergi

Debatt7 augusti 2019 kl 05.592

Strax innan sommaren ville en bostadsrättsförening sätta upp solceller på sin fastighet i Brevik men fick nej av M, LP, L och KD. Att få upp mer solenergi är viktiga steg mot en mer hållbar energiförsörjning och borde välkomnas av staden - inte försvåras. 

För Centerpartiet är det självklart att vi ska ha mer solceller på våra flerbostadshus. Solenergin är viktig för att den skapar miljövänlig, förnyelsebar energi lokalt.

Stadens avslagsbeslut är inte alls förenligt med stadens strategiska mål: ”Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.” Att denna bostadsrättsförening nu får avslag ger inte Lidingöborna förutsättningar för miljökloka val. Tvärtom puttar staden Lidingöborna till mindre miljövänliga lösningar.

Det oroar Centerpartiet att staden fallit till fjärde sämst i länet i miljöranking från Aktuell hållbarhet samtidigt som M, LP, L och KD:s förslag till ny vision och nya inriktningsmål för staden helt saknar miljö- och klimatfrågan. Det behövs ett uppvaknande i miljö- och klimatfrågan från majoriteten.


Lilian Becker (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Gabor Sebastiani (C)
Patrik Buddgård (C)

Kommentarer

  1. Jag forskade på solceller att användas på ”remote site” 1979. Pris, verkningsgrad och risker med sällsynta jordartsmetaller var ett stort hinder. 2019 har Kina och alla andra nationalekonomier som gör slut på jordens resurser m.h.a en linjär resursprocess gjort solceller lönsamma så att varje tak på Lidingö kan användas för elgenerering. Men innan C gör politik av en viktig samhällsbyggnadsfråga bör andra aktörer lyfta frågan. Finns det bättre lösningar? Det är idag dålig ekonomi för hushållet att låta kraftdistributören köpa överskottselen. Vad visar en LCA från vagga till grav för olika! Kanske finns det en smartare energiförsörjningspolitik?

  2. En solcellsanläggning för en normalstor villa är ca. 10 kW. En LCA (finns massor av information på nätet för att enkelt räkna själv) visar att en sådan anläggning under sin livstid har gett upphov till drygt 10 ton CO2e utsläpp. Under denna livstid (25år) producerar en sådan anläggning ca 250.000 kWh. Med skattereduktionen för mikroproducenter kan man få upp till 1,35 kr/kWh för sin överskottsel. Vilka andra bättre, mer miljövänliga och lika lönsamma lösningar finns för privatpersoner som vill öka sin självförsörjandegrad och bidra till den svenska elproduktionen?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *