Staden backar inte från sitt ansvar

Debatt25 februari 2022 kl 05.051

I ett debattinlägg i Lidingö Nyheter kritiseras Lidingö stad för brister i bemötande och handläggning av utsatta kvinnor som vänder sig till staden för stöd och hjälp. Vi tar kritiken på största allvar och vill förklara hur vi som möter denna problematik arbetar.

Kvinnor och män som utsätts för olika typer av våld i nära relationer är ett samhällsproblem som vi inte får blunda för. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att bistå med stöd och hjälp till de som drabbas och vi arbetar på olika sätt med att fullgöra denna skyldighet. Vi gör det genom att stärka skydd och stöd till våldsutsatta. Vi försöker också påverka attityderna hos de som utövar våldet. Vi måste arbeta på flera fronter för att motverka en negativ samhällsutveckling.

Vi har bland annat en pågående dialog med Lidingö Kvinnojour för att utveckla och ytterligare öka tryggheten för de utsatta kvinnorna. En arbetsgrupp inom förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur vi också rent praktiskt ska bli ännu bättre i bemötandet av de som befinner sig i utsatthet och som vänder sig till oss för stöd och hjälp.

Vi vet att upplevelsen vid den första kontakten är avgörande för att de som söker stöd och hjälp ska känna förtroende, våga berätta och samverka med socialtjänsten. Vårt gemensamma arbete med förbättringar pågår och målet är att inom en snar framtid ha ett än bättre bemötande, och fortsatt bra arbetsprocess, för dem som vänder sig till staden för stöd och hjälp.

Vi duckar inte för vad som är vår skyldighet och vi arbetar hårt för att ständigt förbättra oss. Vi är också övertygade om att en viktig faktor för en gynnsam utveckling av verksamheten är en fortsatt dialog och ett nära samarbete med bland annat Lidingö Kvinnojour. En dialog som bygger på respekt för varandras uppdrag och förtroende för varandras uppriktiga vilja.  

Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP)
Stefan Heinebäck, chef omsorgs- och socialförvaltningen

Kommentarer

  1. Samverkan och kunskap är nyckeln till förändring. Lidingö Kvinnojour välkomnar en ökad samverkan med staden och har goda förhoppningar om att lösningar kan komma till stånd. Vi ser fram emot ett uppföljningsmöte om de förändringar som Lidingö stad planerar.

    Ingegerd Smedensjö
    Ordförande, Lidingö Kvinnojour

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *