Stå upp för det fria ordet, namnge platsen utanför Eritreas ambassad på Lidingö till Dawit Isaaks Frihetstorg

Debatt17 december 2023 kl 04.45

Den svenske medborgaren och journalisten Dawit Isaak har nu suttit fängslad i Eritrea i mer än 20 år, sedan 2001, utan att ha blivit åtalad och ställd inför rätta. Troligen greps han på grund av sin yrkesutövning som journalist för tidskriften Setit.

På måndag den 18 december fattas beslut om Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraternas motion om att namnge platsen utanför Eritreas ambassad på Lidingö till Dawit Isaaks Frihetstorg. Innan kommunfullmäktige kommer vi att hålla en manifestation på trappan utanför stadshuset kl 17-17.45. Förutom våra tre partier deltar Erik Larsson, ordförande för Reportrar utan gränser, Grethe Rottböll, förbundsordförande författarförbundet, Kurdo Baksi, författare samt representant från Svenska Pen.

Genom åren har många manifestationer för Dawit Isaak frihet hållits här på Lidingö, ofta på platsen framför Eritreas ambassad i Sverige. Torget saknar idag ett officiellt namn och våra partier har gemensamt åter lagt en motion i Lidingö kommunfullmäktige om att platsen borde heta Dawit Isaaks Frihetstorg. Förra gången var 2015.

Nu är det dags för Lidingö att stå upp för det fria ordet, men liksom förra gången säger den styrande koalitionen nej. Moderaterna och Lidingöpartiet hänvisar till stadens namngivningsregler som säger att det vid namngivande dels bör röra sig om en person som inte fortfarande lever, dels en person som har anknytning till Lidingö.

Den 30 maj 2022 invigdes en del av Mariebergsparken utanför den ryska ambassaden som framöver kommer att heta Fria Ukrainas plats, efter beslut av Stockholms stad. Detta mitt under pågående krig. Det är ett namngivande som är ett uttryck för stöd till Ukraina, men framförallt till staters rätt att själva bestämma över sitt eget territorium och sina vägval. Namngivandet är först och främst en symbolisk och generell handling.

Vi menar att detsamma gäller namngivandet av Dawit Isaaks Frihetstorg utanför Eritreas ambassad på Lidingö. Det är ett stöd till Dawit Isaak och hans familj, men framförallt en symbolisk handling för stöd till alla journalister som fängslats eller dödats när de stått upp för det fria ordet.

Dessutom vet vi inte om Dawit Isaak lever eller är död, liksom fallet var med Raoul Wallenberg som har fått och fortsatt får platser uppkallade efter sig runt om i världen. Precis som med Dawit Isaak var han både en person och en symbol. I de ganska snäva namngivningsreglerna står det också ”bör” vilket betyder att det finns utrymme för en bredare tolkning.

Precis som Stockholms stad står upp för Ukraina och staters rätt, så bör Lidingö stad stå upp för den svenska medborgaren och journalisten Dawit Isaak och det fria ordet. Likt de platser som har döpts efter Raoul Wallenberg skulle torget på Lidingö kunna bli en namngiven plats i kampen för universella mänskliga rättigheter och frihet.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Suzanne Liljegren (L), gruppledare
Daniel Larson (S), oppositionsråd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *