Vatten på kran bättre än på flaska

Varje dag förbrukar en person ca 10 liter vatten till dryck och matlagning. Foto: Ingimage
Lidingö16 januari 2020 kl 09.00

Att dricka vatten ur kran istället för på flaska är inte bara mer miljövänligt och ekonomiskt, men även hälsomässigt bättre. På Lidingö uppfyller kranvattnet Livsmedelsverkets krav med god marginal och är ett bättre alternativ till flaskvatten enligt Lidingö Stad.

I Sverige är vattnet i våra kranar fullt drickbart. Ändå erbjuds vatten på flaska i de flesta butiker runt om i landet. På Lidingö är kranvattnet av god kvalité och uppfyller Livsmedelsverkets krav på dricksvatten enligt Lidingö Stad. Vattnet kommer från sjön Mälaren och renas i flera steg i vattenverk innan det kommer till kranen. Minst fyra gånger i månaden utförs prover på vattnet i ledningsnätet och en gång om året genomförs tester i de tre vattentornen på Lidingö. Kranvattnet på ön är ett bra alternativ ur hälsosynpunkt. Däremot överstiger många typer av vatten på flaska Livsmedelsverkets rekommenderade halter av ämnen som flour och natrium.

Även ur miljösynpunkt är kranvattnet betydligt bättre än flaskvatten. Vatten på flaska kräver förstås förpackning som oftast består av plast. Flaskan behöver sedan transporteras till butiker via flyg, bil eller tåg samtidigt som kranvatten transporteras energisnålt genom ledningar med hjälp av pumpar. Enligt Lidingö Stad ger enbart transporten av en liter flaskvatten upphov till 1 000 gånger mer koldioxid än transporten av samma mängd kranvatten. Ekonomiskt sett är priset för kranvatten endast en bråkdel så stort som literpriset för flaskvatten. På Lidingö kostar dricksvattnet 1,5 öre per liter. Vilket är ännu en anledning till att skippa flaskan och spola vatten i kranen istället.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *