SPF – Öppet stormöte om boendesituationen för seniorer på Lidingö

Lidingö9 oktober 2023 kl 03.00

Torsdag eftermiddag den 21 spetember samlades inemot 300 seniorer i Gustaf Dalén-salen i Lidingö Stadshus för att lyssna på kommunens syn på boendesituationen för seniorer på Lidingö.

Efter en introduktion av Björn Markstedt, SPFs projektledare för äldrepolitik, så presenterade kommunstyrelseordförande Daniel Källenfors Lidingö Stads övergripande mål och en del av de satsningar som nu planeras och genomförs. I målen ingår att samtala med Lidingöborna vilket dagens möte är exempel på.

Ordförande för omsorgs och socialnämnden Peter Lönnqvist (även ordförande i KPR, kommunala pensionsrådet, där både SPF och PRO är representerade) gick igenom hur Lidingö ser på boendesituationen under följande rubriker: 

  • Bo tryggt hemma
  • Boendekedja för årsrika
  • Boendefomer (ordinärt boende, dvs vanligt boende och seniorboende 55+, särskilt boende, dvs trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende)
  • Kompetensförsörjning
  • Teknik som underlättar

Lidingö arbetar med 10-årsplaner. Varje månad uppdateras hur många lediga platser det finns inom särskilt boende. Prognosen idag är att antal personer med behov av insatser (80+) ökar med knappt 40% till 2032. Lidingö gör också en årlig uppföljning av ALLA leverantörer inom äldreomsorgen.

Efter en liten paus då många frågor lämnades in till presidiet svarade Peter Lönnqvist med stöd av sin förvaltningspersonal på en del av dessa. Dessa svar jämte ytterligare frågeställningar och kravställningar kommer att bearbetas vidare i  arbetsgrupper: Hemtjänst, Biståndsbedömning, Boendekedjan samt Ekonomi.


Till vänster: Daniel Källenfors i samspråk med Berit Berggren och Björn Markstedt från SPF. Till höger: Carl-Johan Westring, Silver Life.

Carl-Johan Westring, VD för Silver Life, beskrev hur de ser på ett attraktivt seniorboende och vad de vill erbjuda. Planer för Lidingö innefattar att ta över och bygga om Foresta till ett Silver Life-boende. Detta är dock i skrivande stund inte klart, då Lidingö Stad vill att Foresta skall kvarstå som hotell.

Ett välbesökt och intressant möte som gav några svar och ställde ett antal frågor som nu skall bearbetas vidare.

Björn Markstedt
Sven Rudstam

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *