Spara på friår och bistånd – satsa på välfärd och polis

Debatt15 januari 2020 kl 06.33

Regeringen såg det kanske inte komma, men det är här nu. Gängkrig och välfärdskris. Så låt inte 2020 bli ett förlorat år. Moderaterna uppmanar nu regeringen att lägga fram en extra ändringsbudget i riksdagen för att återta kontrollen från de kriminella gängen och för att säkra välfärdens finansiering.

De grundläggande samhällsuppgifterna – rättsväsendet och välfärden – är satta under hård press. Skjutningar, sprängningar, rena avrättningar har blivit vardag i Sverige. Och Polisen har varken tillräcklig personalstyrka eller befogenheter för att återta kontrollen från gängen. Samtidigt sker nu stora besparingar i kommuner och regioner som drabbar elever, äldre och sjuka. Detta till följd av förändrad demografi och misslyckad integration. Det blir allt tydligare att staten misslyckas med att upprätthålla sin del av samhällskontraktet med medborgarna.

Satsningarna i regeringens budget för nästa år är inte tillräckliga för att möta denna utveckling. Det går inte att med den situation som nu råder att se skattebetalarna i ögonen och samtidigt satsa mer på friår än på Polisen. Däremot går det att rätta till misstaget. Moderaterna föreslår att regeringen lägger fram en extra ändringsbudget som stärker polis, rättsväsende och välfärd med sammanlagt minst fem miljarder kronor.

Vi vill att satsningen fördelas så att minst 2,5 miljarder kronor tillfaller kommuner och regioner i form av generella statsbidrag. Skattebetalarna på Lidingö ska få den sjukvård, skola och äldreomsorg de har rätt att kräva. Och 2,5 miljarder kronor bör avsätts för att stärka polis och rättsväsende – bland annat behöver domstolarna medel för att inte tvingas säga upp personal. Pengarna bör tas från friår, bistånd, byggsubventioner och ineffektiva klimatåtgärder.

En ändringsbudget med den här inriktningen skulle ha stora möjligheter att få brett stöd i riksdagen. Och den skulle ge regeringen Löfven en chans att visa den handlingskraft svenska folket med rätta efterlyser. Moderaterna lovar att trycka på grön knapp om regeringen tar sitt förnuft till fånga och rättar till det största misstaget de begått i budgeten för nästa år. Läget är akut och nu måste politiken ta sitt ansvar.

Ida Drougge (M), riksdagsledamot
Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *