Sotning och brandskydd

Husägare har ansvar för att det blir sotat. Foto. Wikimedia.
Lidingö3 augusti 2020 kl 07.31

Alla husägare (på Lidingö eller i andra kommuner) som har eldstad eller kamin måste låta utföra sotning och brandskyddskontroll, det är ett lagkrav. Sotning innebär att rensa bort brännbara beläggningar i eldstäder och i rökkanaler för att minska risken för okontrollerad brand, så kallad soteld. Brandskyddskontroll innebär en genomgång och bedömning av brandskyddet på eldstäder, rökkanaler, skorstenar och tak.

Sotningen och brandskyddskontrollen genomförs av entreprenörer som utses av Storstockholms brandsförsvar. Detta sker enligt fastställda tidsintervaller (frister), som beror på typen av eldstad. Du kan läsa mer på brandförsvarets webbplats. De ansvariga företagen på Lidingö hör av sig när det är dags, förutsatt att din eldstad finns i registren.

Om du har en eldstad men av någon anledning inte får regelbundna besök av sotaren för sotning och brandskyddskontroll, kontakta entreprenören direkt för att kontrollera att din eldstad finns med i registret.

På Lidingö är det dessa entreprenörer som utsetts:

Har du frågor kring valet av entreprenörer, kontakta Storstockholms brandförsvar på 08-454 87 00. Om du vill använda ett annat företag för sotning kan du söka dispens från Storstockholms brandsförsvar för egen sotning. Detta är inte möjligt för brandskyddskontrollen.

Notera att det inte finns lagkrav på att rengöra ventilationskanaler i privata bostäder. Med jämna mellanrum förekommer det att företag som säger sig vara i sotningsbranschen ringer runt till villaägare för att sälja rengöring av imkanaler och ventilationskanaler. Uppringaren ger sken av att den aktuella tjänsten är ett lagkrav.

Regelbunden rengöring av imkanaler, som du själv utför eller som du anlitar någon att göra, kan vara bra och kan minska risken för brandspridning vid brand på spis. Men det finns alltså inte något lagkrav för detta i privatbostäder.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *