Sommarjobb för Lidingöungdomar

a young woman sits at her desk and is handed some paperwork by a colleague out of shot. She is smiling and enjoying her placement at the large open plan office . She is wearing a headset .
Lidingö15 mars 2023 kl 04.34

Lidingö stad erbjuder sommarjobb och kultursommarjobb inom stadens olika verksamheter. Ansökan är nu öppen.

– Det är glädjande att kunna erbjuda sommarjobb inom stadens verksamheter. Vi vet att ungdomarna uppskattar dessa jobb och att de får bra erfarenhet från arbetsmarknaden, säger Anna Skagersten som är chef inom omsorgs- och socialförvaltningen.

Lidingö stad erbjuder sommarjobb inom kontor, kundservice, vaktmästeri, lokalvård, park, frilufts-, gatu- och fastighetsdrift samt fritidsverksamhet. Dessa jobb riktar sig till ungdomar som bor på Lidingö och som har avslutat årskurs nio, går på gymnasiet eller som just har avslutat gymnasiet. Även ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret kan söka dessa jobb.

Sommarjobben är fördelade på tvåveckorsperioder med start vecka 25–26. Detta för att så många ungdomar som möjligt ska få chansen att sommarjobba.

– De tillgängliga jobben matchas mot ungdomarnas ansökningar och deras önskemål. Och vi försöker att tillmötesgå ungdomarnas önskemål så långt det är möjligt, säger Mehdi Daemi, arbetskoordinator och ansvarig för sommarjobben i Lidingö stad.

Kultursommarjobb

Staden erbjuder även kultursommarjobb för ungdomar som har erfarenhet av dans, teater, musik och film. Dessa jobb riktar sig till ungdomar som bor på Lidingö och som är 16–19 år. Kultursommarjobben erbjuds under en treveckorsperiod.

När det gäller kultursommarjobben så behöver man vara tillgänglig för repetitioner och föreställningar på heltid under veckorna 25, 26 och 27, med undantag för midsommarafton.

Ansökan

Ansökan är öppen och stängs den 19 mars för sommarjobb respektive 16 april för kultursommarjobb. Alla som har skickat in en ansökan får besked senast vecka 19. Välkommen med din ansökan!

Läs mer på Lidingö stads hemsida.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *