Solceller – en energisparande och klimatvänlig satsning

Debatt21 december 2022 kl 03.14

Världen och Sverige befinner sig i en klimatkris och hotande energibrist. I det läget är solceller även på bostadsfastigheter ett snabbt och viktigt sätt att både sänka ägarens egna kostnader och bidra till energiförsörjningen i landet.

Under valrörelsen ställdes en fråga om vilka partier som var beredda att göra undantag för kravet på bygglov för solceller på tak i kommunen. Ett sådant undantag skulle avsevärt förenkla både för kommunens fastighetsägare och för miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Samtliga partiers företrädare svarade då ja på frågan. Sedan dess har den styrande majoriteten fortsatt att säga nej till ansökningar om solceller.

Vi Socialdemokrater tycker det är mycket tråkigt att majoritetspartierna på Lidingö fortsätter att sätta käppar i hjulet för de kommunmedborgare som vill bidra till en minskning av koldioxidutsläppen.

Svarta solceller är de mest effektiva och billigaste. Att sätta svarta solceller ovanpå ett rött tegeltak är inte en irreversibel åtgärd. De går alltså att ta bort om man vid ett senare tillfälle vill prioritera byggnadens ursprungliga utseende framför praktisk och ekonomisk funktion eller finner en bättre teknik för energiförsörjning.

Det finns möjlighet att installera röda solceller. Men dessa är betydligt mindre effektiva och dyrare, vilket gör att lönsamheten minskar. Vi anser att minskningen av koldioxidutsläppen och energibesparingen är betydligt viktigare än att bevara ett antal röda tegeltak. Att föreslå solceller enbart på de delar av ett tak som vetter mot norr är nästan skrattande.

Det kan inte ligga i Lidingöbornas intresse att klassa stora delar av Lidingös villaområden som så kulturhistoriskt värdefulla att ägarna inte ska kunna använda modern energiförsörjning.

Lidingö stad borde också gå i framkant när det gäller REPowerplan,
EU-kommissionens förslag för att minska EU:s beroende av rysk olja och
gas och skynda på omställningen till förnybar energi. Förslaget innebär
att alla offentliga och kommersiella byggnader med en takyta större än
250 kvadratmeter ska ha solpaneler senast 2027.


EU:s REPowerplan
EU-kommissionen föreslår krav på solceller på taket för byggnader.
• Från 31 december 2026 för alla nya offentliga och kommersiella byggnader med takyta över 250m2
• Från 31 december 2027 krav på alla existerande offentliga och kommersiella byggnader med takyta över 250m2
• Från 31 december 2029 krav på alla nya bostäder
Målet är att det 2025 ska produceras 320 GW solenergi och nära 600 GW år 2030.

Källa: EU-kommissionen

Malin Olsson, ledamot Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (S)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *