Tillstånden för boendeparkering upphör – skaffa ett nytt!

Bodalsvägen är en av de vägar som har fått boendeparkering.
Stad & Politik1 februari 2021 kl 05.37

Du som bor i Torsvik, Baggeby, Bodal och Näset kan nu söka tillstånd för boendeparkering i ditt bostadsområde. Så snart nya vägmärken kommit upp gäller de nya reglerna för boendeparkering.

Från och med februari 2021 blir boendeparkering permanent i Torsvik, Baggeby och Bodal, där ett försök med boendeparkering pågått sedan 2019. Samtidigt införs boendeparkering även på Näset. Redan nu kan du som är skriven i något av dessa områden söka boendeparkeringstillstånd.

För att underlätta för de boende att parkera nära bostaden skapas zoner och bara den som är folkbokförd i respektive område kan få tillstånd och boendeparkera i den egna zonen. Zonindelningen blir Torsvik (To), Baggeby-Bodal (Ba) och Näset (Nä).

I och med att det nya systemet införs blir det inte längre möjligt för Lidingöbor som bor i andra områden att skaffa tillstånd för boendeparkering. Försöket med boendeparkering avslutas så snart nya skyltar finns på plats och de tillstånd som utfärdats för försökstiden upphör då att gälla. Har du rätt till ett nytt tillstånd behöver du söka på nytt.

Du som är fordonsägare och folkbokförd i Torsvik, Baggeby, Bodal eller Näset söker enklast tillstånd för boendeparkering via stadens e-tjänst. Tillståndet är gratis och giltigt i ett år efter utfärdat datum, därefter behöver det förnyas. Inget parkeringsbevis behövs i bilen, tillståndet är helt digitalt.

Med boendeparkeringstillstånd får du parkera upp till sju dygn i sträck i din egen zon, utan att flytta din bil.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *