Södra Lidingö måste knytas närmare centrum

Foto: Lidingösidan
Debatt17 september 2019 kl 07.131

Lidingö är en kommun nära Stockholm med goda förbindelser till innerstaden och övriga delar av regionen. Men förbindelserna mellan öns olika delar inte tillräckliga. Att exempelvis öns södra halva, där de flesta invånarna i Lidingö Stad bor, saknar en direkt förbindelse med kollektivtrafik till Lidingö centrum skapar flera problem. Lidingöborna tvingas ta bilen och de som inte har bil har få möjligheter över huvud taget. I synnerhet äldre med nedsatt rörelseförmåga och personer med funktionsvariationer, som ofta inte har exempelvis cykel som ens ett tänkbart alternativ.

Vi folkvalda Kristdemokrater i både Region och Kommun måste samarbeta för att lösa de problem som våra invånare ställs inför. Lidingö stad har i sin remiss till SL begärt att förlänga busslinje 201 via Brevik till Gåshaga.

En sådan direktförbindelse skulle inte minst öka tryggheten och tillgängligheten för äldre och de med funktionsvariationer som är berättigade till färdtjänst, som ska till centrum.  Förlängningen skulle också vara betydelsefull för skolungdomar som ska till Hersby gymnasium och Futuraskolan.

Att de som behöver resa med färdtjänsttaxi ska erbjudas sådan med god kvalitet är självklart för oss Kristdemokrater. Men om den allmänna kollektivtrafiken på Lidingö vore bättre skulle färre behöva åka med färdtjänsten och våra gemensamma resurser skulle därigenom kunna prioriteras till de som bäst behöver det offentligas stöd. Satsningar på kollektivtrafiken lönar sig för såväl individen som det offentliga.

I det sammanhanget ser Region Stockholm över hur den närtrafik och anropsstyrda busstrafik (som är öppen för alla med giltig SL-biljett, men tänkt just som ett specifikt alternativ till färdtjänst) ska utvecklas. Den som fått färdtjänsttillstånd av Region Stockholm kan ju med det tillståndet även resa obegränsat med den allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Den möjligheten finns för att Regionen är medveten om att även den som generellt har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken inte sällan både vill och kan genomföra vissa resor, i synnerhet i sitt närområde, med den allmänna kollektivtrafiken. Under förutsättning att denna är tillräckligt tillgänglighetsanpassad.

För Lidingös äldre, som vi vill välkomna till den nya mötesplatsen i stadshuset, är goda kollektivtrafikförbindelser viktigt. Därför kommer vi från Kristdemokraterna fortsätta att driva frågan om bättre tvärförbindelser på Lidingö i allmänhet och att busslinje 201 förlängs i synnerhet.

Carl-Johan Schiller (KD), Kommunalråd, Lidingö Stad.
Bo Brismar (KD), Ordförande Tillgänglighetsrådet, Lidingö Stad
Fredrik Wallén (KD), Regionpolitiker, Ordförande Färdtjänstnämnden

Kommentarer

  1. Det finns möjligheter att samordna förbindelsen mellan buss och Lidingöbanan vid Kottla station genom att tvinga trafikentreprenörerna att prata/planera tillsammans smidiga byten på planeringsstadiet av tidtabeller. Just do it!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *