Södra Kungsvägen blir grönare

Foto: Pinterest/Rikkerst
Lidingö8 april 2021 kl 05.072

Området runt Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Bodalsvägen ska få en ordentlig upprustning. Sträckan kommer att bli vackrare med flera nyplanteringar. Något som också ökar den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende.

I höst ska träd, buskar, klätterväxter och lökväxter planteras och blomsterängar sås. Området är en del av ön där behovet av grönska bedöms som extra stort. Vägen ligger lågt och kantas till större delen av insdusti- och bostadsfastigheter. De nya växterna kommer att ha en blomningstid som varar hela året – så man ska kunna njuta lite extra av årstidernas växlingar.

– Vi har lagt extra mycket omsorg om att få fram olika arter av träd och växter som bidrar till biologisk mångfald. Perennängarna blir spännande inslag som vi inte haft på ön förut. Det är ytor som sås med perenner, första året blir det mycket ettåriga blommor, år två kommer perennerna att börja blomma, säger Eva Robins, landskapsarkitekt på Lidingö stad.

Valet av olika växter i olika storlekar som sätts i grupper längs vägen kommer att bidra till att Lidingö blir mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. Stadsgrönska bidrar till ett stärkt ekosystem vilket i sin tur påverkar människan, till exempel genom bättre luftkvalitet.

Växterna med vår-, sommar- och höstfärger ger insekter och djur bättre levnadsmöjligheter. Bland annat ska lönn och fågelbär locka insekter som trivs i ädellövsskog.

– Det är ett viktigt vallöfte att göra Lidingö mer grönt och småskaligt och extra angeläget på öns centrala delar. Jag är glad att vi nu tar ett första steg för att minska Södra Kungsvägens avtryck på Lidingö samtidigt som vi gör en insats för våra betydelsefulla vänner, insekterna, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande teknik och fastighetsnämnden

Projektet är en del av målen i Lidingö stads grönplans plan. Den säger bland annat att Lidingöborna ska ha en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur och att Lidingö ska ha en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv.

All grönska, speciellt träd, bidrar till flera ekosystemtjänster. Grönytor påverkar temperatur, vind, luftkvalitet och luftfuktighet. På så sätt kan växter dämpa effekterna av klimatförändringar. Projektet kommer alltså att gynna både människor och natur på Lidingö.

Detta är första etappen, på sikt ska hela sträckan fram till AGA-rondellen bli grönare.

Blommande träd och träd med hösteffekt
Rödlönn (Acer rubrum 'Red Sunset')
Storblommig häggmispel (Amelanchier arborea 'Robin Hill')
Ornäsbjörk (Betula pendula 'Dalecarlica' E)
Kinesträd (Koelreuteria paniculata)
Hybridgullregn (Laburnum x watereri 'Vossii')
Bärapel (Malus 'Evereste')
Pelarasp (Populus tremula 'Erecta')
Fyllblommigt fågelbär (Prunus avium 'PIena')
Tokyokörsbär (Prunus x yedonensis)
Pelarkörsbär (Prunus 'Ama-ni-gawa')
Vårlök, perenn- och blomsterängar

Utmed Sturevägen anläggs 2–3 meter breda planteringsbäddar med blandad vårlök, sådda annueller och perenner i ängsform. Fröblandningarna som används innehåller bland annat gräslök, myskmalva, flerårig stockros, åkervädd, ängsnäva, kungsljus, blodtopp, vildmorot, blåsalvia, blåklint, färglin, rosenskära, åkervallmo, sommarslöja, sömntuta, solvisare, tigeröga och ringkrage.

Vårlöken är en blandning av tulpaner och narcisser i en varm färgställning från gult via orange till rött med inslag av rosa accenter.

Där Södra Kungsvägen möter Bodalsvägen kommer vårlök i blått och gult planteras och här blandas vårstjärna, krokus, narcisser och scilla. Ängsfröblandningen består här bland annat av olika sedum, rödblära, gräslök, röllika, färgkulla, prästkrage, tjärblomster, blåklint, blåvinda, jungfrun i det gröna och rosenglim.

Buskar planteras som fond till perennängen söder om Lejonvägen.
Arter som är används är: svartaronia (Aronia melanocarpa ’Glorie’ E), brokberberis (Berberis thunbergii ‘Rose Glow’), vårtberberis (Berberis candidula 'Jytte'), vitbrokig kornell (Cornus alba Ivory Halo), videkornell (Cornus sericea ‘Farba’ E), forsythia (Forsythia ’Northern Gold’, småblommig schersmin (Philadelphus 'Avalanche’), smällspirea (Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee') och rosenrips (Ribes sanguineum ‘King Edward VII’)

Klätterväxter planteras intill bergslänter utmed Södra Kungsvägen
Arter som används är: klematis (Clematis 'Paul Farges'), storbladig murgröna (Hedera helix 'Woerner'), engelmanns

Kommentarer

  1. Det låter jättefint och blir säkert en härlig färgprakt. Bra att staden satsar på nya planteringar.
    Jag skulle önska att man även städar upp och röjer mer i de nära skogspartierna, t ex skogen bakom Björnvägen och mot Ordensbacken. Där ligger murkna virkeshögar och trädstammar kors och tvärs. Även den lilla skogen bakom Siggebogården skulle må bra av en rensning.
    Vad säger du Eva Robins?

    1. Även i de nära skogspartierna på Näset kring Karins mosse skulle det behöva röjas eftersom det sedan länge finns många nedfallna träd och sedan nyligen också en massa fällda träd, bland annat i områden där skolungdomar brukar springa orientering, vilket nu försvåras.

Lämna ett svar till Britt-Marie Rolen Avbryt svar

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *