Södra Kungsvägen blir grönare

Så här kan det se ut längs Södra Kungsvägen i höjd med Karlavägen om 5-10 år.
Lidingö27 oktober 2021 kl 05.041

Området runt Södra Kungsvägen mellan Lejonvägen och Bodalsvägen ska få en ordentlig upprustning. Sträckan kommer att bli vackrare med flera nyplanteringar. Något som också ökar den biologiska mångfalden och ger många insekter och djur möjlighet att hitta föda och boende.

Med start denna veckan planteras träd, buskar, klätterväxter och lökväxter och blomsterängar sås. Området är en del av ön där behovet av grönska bedöms som extra stort. Vägen ligger lågt och kantas till större delen av insdusti- och bostadsfastigheter. De nya växterna kommer att ha en blomningstid som varar hela året – så man ska kunna njuta lite extra av årstidernas växlingar.

– Vi har lagt extra mycket omsorg om att få fram olika arter av träd och växter som bidrar till biologisk mångfald. Perennängarna blir spännande inslag som vi inte haft på ön förut. Det är ytor som sås med perenner, första året blir det mycket ettåriga blommor, år två kommer perennerna att börja blomma, säger Eva Robins, landskapsarkitekt på Lidingö stad.

Valet av olika växter i olika storlekar som sätts i grupper längs vägen kommer att bidra till att Lidingö blir mer motståndskraftigt mot klimatförändringar. Stadsgrönska bidrar till ett stärkt ekosystem vilket i sin tur påverkar människan, till exempel genom bättre luftkvalitet.

Växterna med vår-, sommar- och höstfärger ger insekter och djur bättre levnadsmöjligheter. Bland annat ska lönn och fågelbär locka insekter som trivs i ädellövsskog.

– Det är ett viktigt vallöfte att göra Lidingö mer grönt och småskaligt och extra angeläget på öns centrala delar. Jag är glad att vi nu tar ett första steg för att minska Södra Kungsvägens avtryck på Lidingö samtidigt som vi gör en insats för våra betydelsefulla vänner, insekterna, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande teknik och fastighetsnämnden

Projektet är en del av målen i Lidingö stads grönplan. Den säger bland annat att Lidingöborna ska ha en god tillgång till parker och natur av god kvalitet i en sammanhängande grönstruktur och att Lidingö ska ha en långsiktigt fungerande grön infrastruktur med ett rikt och livskraftigt växt- och djurliv.

All grönska, speciellt träd, bidrar till flera ekosystemtjänster. Grönytor påverkar temperatur, vind, luftkvalitet och luftfuktighet. På så sätt kan växter dämpa effekterna av klimatförändringar. Projektet kommer alltså att gynna både människor och natur på Lidingö.

Detta är första etappen, på sikt ska hela sträckan fram till AGA-rondellen bli grönare.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *