Söderås vill betala sanktionsavgift

Villa Söderås sticker upp bakom tujahäcken. Läsarbild.
Stad & Politik11 mars 2020 kl 06.39

Villa Söderås låter göra gällande att man enats med Lidingö stad när det gäller den byggsanktionsavgift som staden påförde ägarna till Söderås för drygt ett år sedan. I en skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelar man att parterna kommits överens om en förlikning. Men enligt Lidingö stad har man inte kommit överens om någon sådan.

Det har varit många, långa och stundtals infekterade turer mellan Lidingö stad och ägarna till Villa Söderås genom åren. I januari i år berättade Lidingö Nyheter att Villa Söderås skulle betala den byggsanktionsavgift om 334 198 kronor som Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutat. Bakgrunden till avgiften är att MSN den 30 januari 2019 beslöt att fastighetsägaren till Villa Söderås skulle påföras en byggsanktionsavgift på 334 198 kronor. Avgiften avsåg de omfattande marklovpliktiga åtgärderna som skett på fastigheten. Åtgärderna hade, enligt MSN,  genomförts utan varken marklov eller startbesked.

När frågan så småningom var uppe i Mark- och miljödomstolen (MMD), så fick Villa Söderås rätt och någon byggsanktionsavgift skulle inte betalas. Men på grund av ett antal juridiska turer befarade MSN att MMD fattat ett felaktigt beslut och begärde att ärendet skulle utredas en gång för alla av MÖD (https://www.lidingonyheter.se/vite-for-soderas-fortfarande-aktuellt/). Något beslut om prövningstillstånd har ännu inte kommit i den frågan.

Men nu meddelar VSQ Property, som äger Villa Söderås, att man uppnått en förlikning och man ändå är beredd att betala in hela sanktionsavgiften till staden. I och med det skulle alla mellanhavanden i frågan vara slutligt reglerade, menar Villa Söderås.

Men enligt Lidingö stad har man inte uppnått någon förlikning med Villa Söderås. I ett svar till MÖD skriver MSN:s ordförande Fredrik Vinstock (M): ”Nämnden anser att om fastighetsägaren ser sig skyldig att betala en byggsanktionsavgift, bör fastighetsägaren anföra till domstolen att denne medger kommunens talan och yrka att domstolen ska fastställa miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om utdömande av sanktionsavgift.”

– De har ändrat sig och sagt att de är beredda att betala avgiften, säger Fredrik Vinstock. Men om de vill betala så måste de också medge vårt överklagande till MÖD. Och överklagandet måste fastställas av domstolen. Har vi inte rätt att ta ut avgiften så kan vi ju inte göra det. Om inte domstolen bekräftar att de ska betala blir det en gåva eller en muta på något sätt. Där vill vi inte hamna. Men de vill väl betala för att komma på god fot med staden, tror Fredrik Vinstock.

Varför har ni ändrat er när det gäller avgiften? Ni fick ju rätt i Mark- och miljödomstolen och behöver inte betala den.
– Vi har sedan en lång tid tillbaka försökt att normalisera förhållandet till Lidingö stad. En hantering av sanktionsavgiften är en del i denna process, säger företrädare för Villa Söderås.

Ryktet säger att ni vill göra en planändring för området för t ex ambassadändamål. Stämmer det?
– Nu när vi snart har återställt Villa Söderås till dess forna storhet så undersöker vi olika möjligheter. Vi har diskuterat med Lidingö stad vad detaljplanen innebär för oss. Det finns i dagsläget inga konkreta planer på en planändring för en ambassad eller för något annat.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *