Socialtjänsten utbildas om våld i nära relationer

Foto: Mostphotos
Stad & Politik29 januari 2019 kl 07.30

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem med stor påverkan på både de utsatta och deras närstående. Under 2017 anmäldes cirka 12 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I den Nationella trygghetsundersökningen från 2016 uppgav 18 procent av de som utsattes för misshandel att gärningspersonen var en närstående (Källa: BRÅ. 2017-12-20. Våld i nära relationer).

Lidingö stad har nyligen arrangerat utbildningsdagar för stadens socialtjänst i samband med en utbildningssatsning som pågått sedan i höstas. Målet har varit att öka kompetensen när det gäller att se, fråga om och möta våld i nära relationer. Utbildningen har enligt Marina Florin, stadens samordnare för våld i nära relation, innehållit kunskap om gällande lagar och föreskrifter, samt dokumentation och organisation.

Arbetet framåt som lyfts fram av Florin är att förvaltningen ska arbeta vidare mot våld i nära relationer genom att skapa rutiner och effektivare samarbete mellan verksamheterna.

Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden kommenterar ärendet på följande sätt i ett pressmeddelande från staden:
”Den här frågan är en stor utmaning men vi jobbar med den både kompetensmässigt och även organisatoriskt. Vi jobbar också på ökad samverkan med andra aktörer, till exempel kvinnojouren Kerstin.”

Omsorgs- och socialnämnden har tidigare under 2018 antagit riktlinjer specifikt för hur staden ska arbeta mot våld i nära relationer. Ett av målen som tas upp i de här riktlinjerna är just att ”socialnämndens anställda ska ha grundläggande kompetens om våld i nära relationer genom regelbundna utbildningsinsatser”.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *