Socialdemokraternas budget 2022: Mer till barn, unga och äldre!

Debatt6 december 2021 kl 04.33

Socialdemokraterna prioriterar barn, unga och äldre i budgeten för 2022. Vi prioriterar höjda ambitioner för hela Lidingö, framför fortsatta skattesänkningar.

De gångna två åren har visat att det finns styrka och sammanhållning i det svenska samhället, men samtidigt har välfärdens sprickor blivit tydliga. För Lidingö har snart två dramatiska pandemiår och den stadigvarande ökningen av andelen äldre på Lidingö, visat vikten av att prioritera en välfärdssatsning som ger ökad trygghet och avsevärt stärker de äldres livssituation. Socialdemokraterna vill att Lidingö ska ha Sveriges bästa äldreomsorg och avsätter därför nästan dubbelt så mycket medel till uppräkning av äldreomsorgens budgetram, jämfört med den moderatledda majoriteten.

Socialdemokraterna budgeterar även för att förbättra barn och ungas möjligheter, genom att satsa på barnomsorg och skola. Vi investerar i det viktiga fritidsutbudet och eftersträvar lägre avgifter och kortare köer. Barn och unga har idag olika och variationsrika fritidsintressen, vi vill se en kulturskola på Lidingö som erbjuder ett brett och spännande utbud. Att få ta de första stegen in i arbetslivet är även av stor vikt för Lidingös unga och vi socialdemokrater satsar medel för att Lidingö Stad ska kunna erbjuda fler sommarjobb.

Stadens styrande majoritet har länge nedprioriterat klimat- och miljöarbetet. Omställningen till ett hållbart samhälle går tveklöst för långsamt på ön. Till skillnad från majoriteten vill vi inbjuda och involvera hela Lidingö i arbetet för ett hållbart samhälle. Istället för att Lidingö avfärdar viktiga klimatåtgärder och fortsatt halkar efter andra kommuner, vill vi prioritera hållbart byggande, upphandlingar med tydligare krav på hållbarhet, utbyggd laddinfrastruktur, m.m. För att staden ska erhålla central kompetens och få utökade möjligheter att arbeta utvecklings- och forskningsgrundat, budgeterar socialdemokraterna även för att anställa en hållbarhetsstrateg.

Vi socialdemokrater vill genomföra dessa satsningar under 2022, inom ramen för oförändrad skattesats om 17,99 kronor och med en ekonomi i balans.

Istället för den styrande majoritetens fortsatta neddragningar vill vi socialdemokrater se fler ambitiösa satsningar och ett starkare samhälle på Lidingö. Alla människor ska få ta del av trygghet och gemenskap, samtidigt som vi värnar det unika och utvecklar Lidingö för framtiden. Det är Lidingös innevånare värda.

Daniel Larson (S), Oppositionsråd

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *