Snöröjningen har mycket att göra på Lidingö i vinter

Stad & Politik3 februari 2021 kl 05.292

Det har blivit riktig vinter och snöröjningen har haft mycket att göra. På Lidingö ska det gå bra att ta sig fram även på vintern men våra snösvängar tar olika lång tid beroende på hur mycket snö som faller.

Som en service till de boende tar vi bort vallar vid infarter, detta görs dock först när andra ytor är snöröjda så det kan ta lite tid innan den snön är borta.

Har du synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning gör en felanmälan. Observera att vi hanterar felanmälningar först när ett helt pådrag är avslutat. Bifoga gärna en bild.

Felanmäl snöröjning och halkbekämpning, e-tjänst.

Stora snösvängen

 • När: Vid 6 centimeter snö.
 • Var och hur: Alla ytor där staden har ansvar för vinterväghållning snöröjs – vägar, gång- och cykelvägar, trottoarer, trappor och kommunala parkeringsplatser. Bussvägnätet och gång- och cykelvägarna röjs först.
 • Klart: Inom 12 timmar. Därefter vallar vid villainfarter inom ytterligare 12 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast 12 timmar efter att stora snövängen påbörjats.

Lilla snösvängen

 • När: Vid 4 centimeter snö.
 • Var och hur: Bussvägnätet, busshållplatser, anslutande gångvägar, cykelvägar, trappor och pumpstationer snöröjs.
 • Klart: Inom 8 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast 8 timmer efter att lilla snösvängen påbörjats.

Minisvängen

 • När: Vid 2 centimeter snö
 • Var: Gång- och cykelvägar
 • Klart: Inom 4 timmar
 • Felanmälningar hanteras tidigast 4 timmar efter att minipådraget påbörjats.

Stora halksvängen

 • När: Vid snö, ishalka eller underkylt regn.
 • Var och hur: Bussvägnätet, lokalvägnätet, gång- och cykelvägar och övriga vägnätet halkbekämpas med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 6 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast 6 timmar efter att stora halksvängen påbörjats.

Lilla halksvängen

 • När: Vid tillfällig halka.
 • Var och hur: Lokalvägnätet och gång- och cykelvägar. Halkbekämpning med sand och/eller salt.
 • Klart: Inom 4 timmar.
 • Felanmälningar hanteras tidigast efter 4 timmar efter att lilla halksvängen påbörjats.

Utlastningssvängen

 • När: Bortforsling av snö görs när det inte går att ta sig fram trots ordinarie snösväng.
 • Hur: Görs med lastbilar och hjullastare, snön körs till anvisade snötippar.

Kommentarer

 1. Hej, jag har vid upprepade tillfällen upprättat felanmälan kopplat till dåligt plogade vägar. Det har rört uppenbara brister som att plogen lämnat plogvallar rakt över en cykelväg i en nedförsbacke, det har sandats med trasiga traktorer som endast lämnar en sandsträng i vägrenen, snön plogas inte bort även fast plogen åkt antagligen för att plogen ej varit nere. Det poleras blankt med plug utan att sandas så att det blir halare innan än efter. Det plogas utan att det sandas. Modd tas inte bort. Dvs avvikelser från era ovan visade processer.

  Jag har flera gånger fått hjälpa folk som ramlat och slagit sig på oplogade eller osandade vägar. Både cyklister, äldre och fullt rörliga. Speciellt detta år. Det känns fruktansvärt när vi samtidigt har en pågående pandemi.

  Jag ser ingen bättring på felanmälan annat än att det kan komma en traktor som åtgärdar problemet för stunden. Men samma fel upprepas återkommande.

  Jag undrar därför också hur staden arbetar med uppföljning av ovanstående och effektiviseringar kring snöröjningen. Hur ser era kvalitetsprocesser ut?

  Jag ser ibland bilder på facebook ifrån er där ni visar vilket bra jobb ni gör. Och det är klart att det görs bra jobb. Jag ser aldrig hur ni hanterar de brister som folk påtalat.

  En detalj, att ni lägger en plogvall på nästan samtliga infarter som ni tar bort 24h efter felanmälan känns ju som föga tröst för mången. Och skulle denna tjänst användas flitigt skulle antagligen kostnader skena

 2. Till Lidingö Stads ansvariga snöröjare. 2021-02-05

  Angående plogningen av gång och cykelvägarna från husen
  på Larsbergsvägen nr 11, 17, 21 och 23 mot Larsbergs centrum
  är till stora delar alltför smalt plogade. Det för med sig att när
  personer med rullatorer, barnvagnar, cyklar m.m. kan med stor
  svårighet mötas.
  Plogningen måste göras bredare, minst 1,8 m.
  Tidigare år med mycket snö har plogningen varit utan problem för oss
  boende i Larsberg.
  Vi förväntar oss att detta skall åtgärdas så snart som möjligt.

  Vi boende.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *