”Sluta elda med olja i Dalénum”

Kraftvärmeverket i Dalenum drivs med olja. Skorstenen är 100 m hög.
Stad & Politik19 december 2019 kl 06.094

Miljöpartiet på Lidingö vill att det oljeeldade värmeverk som finns i Dalénum ska upphöra med sin oljeeldning. Därför ställer partiet en fråga till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock (M) om staden arbetar för att den verksamheten ska upphöra och i stället övergå till en mer miljö- och klimatvänlig uppvärmning. Frågan kommer att ställas i nästa fullmäktige i januari.

Kolkraftverket i Värtan meddelade nyligen att de upphör med sin koleldning redan under 2020, vilket är två år tidigare än vad som beslutats. Detta tycker (MP) är bra, men oroar sig för att det fortfarande finns ett oljeeldat värmeverk i Dalénum som släpper ut koldioxid och andra föroreningar. Enligt (MP) förbrukar värmeverket också mycket stadsvatten, och spillvatten belastar det kommunala avloppssystemet.

– Lidingö värmeverk släpper varje vinter ut 3 700 ton koldioxid, vilket motsvarar lika många flygresor tur och retur mellan Stockholm och Genève. Verket släpper också ut kvävedioxider och svavel. Dessutom orsakar verksamheten buller. Allt detta sker mitt i Dalénums nybyggda bostadsområde, endast 25 meter från närmaste bostad, säger oppositionsrådet Patrik Sandström (MP). Det är inte acceptabelt och måste upphöra!

Värmeverket i Dalénum tas i anspråk vid kalla månader och kan då leverera extra värme till öns fjärrvärmesystem. Ytterligare en mindre del av öns värmebehov kommer från Käppalaförbundet reningsverk. Där produceras rötgas från rötning av avloppsslam som omvandlas till spillvärme.

– Vid fullt bruk skulle spillvärme från Käppalaverket kunna värma upp en medelstor kommun och ersätta Lidingö värmeverk med råge, menar Patrik Sandström. Lidingö måste arbeta för att ersätta oljeeldningen med klimatvänlig uppvärmning. Lidingö ska inte fortsätta att ligga efter, menar han också.

I övrigt får Lidingö huvuddelen av sin värme från Stockholms centrala fjärrvärmenät som försörjs av Värtaverket.

1969 stod Värtaverkets första värmeverk kopplat till Stockholms fjärrvärmeverk färdigt. Lidingö värmeverk togs i bruk 1978. Lidingö värmeverk består av tre oljeeldade pannor. Oljepannorna är via separata rökrör anslutna till en 100 m hög skorsten.

Kommentarer

 1. Om spillvärme från Käppalaverket kan ersätta svavelsyra från Lidingös värmeverk borde väl allt tala för att avstå från att elda olja. Inte bara bra för oss på Dalenum utan också för områden som Kappsta och alla andra runt värmeverket.
  Hoppas att det kan lösas!

  1. Säkerhetsavstånden har prövats och godkänts av myndigheterna. Det är ingen fara för omkringliggande bostäder. Däremot ser det inte så roligt ut med ett värmeverk mitt i bostadsområdet.

 2. Det ligger mycket i Miljöpartiets förslag.

  Värmeverket i Dalénum är ett s k spetsvärmeverk som används de kallaste dagarna på året när Värtaverket inte räcker till för att hålla vattentemperaturen tillräckligt hög ända ut i de yttre delarna av fjärrvärmenätet. Om jag minns rätt används verket bara 7-10 dagar per år.

  När vi under min tid som kommunstyrelsens ordförande planerade Dalénum försökte vi få Fortum att avveckla verket i Dalénum. Fortum Värme krävde dock en kvarts miljard i ersättning från kommunen (dvs skattebetalarna) samt annan mark på Lidingö för att bygga ett nytt verk.

  Det tyckte vi inte var rimligt, dels pga av den höga kostnaden, dels för att man då bara flyttar problemet. Istället försökte jag via min andra roll som ordförande i Käppalaverket intressera Fortum Värme just för det som Miljöpartiet nu föreslår, nämligen att ta tillvara överskottsvärmen i avloppsvattnet som nu bara försvinner ut i Saltsjön. Någon positiv respons från Fortum Värme fick vi dessvärre inte.

  Kommunen kan inte tvinga fram en stängning av verket eftersom man har en koncession (rätt) att driva det efter sedvanlig miljöprövning. Men jag skulle ändå uppmana kommunen och Käppalaförbundet att göra gemensam sak (Daniel Källenfors är ju numera ordförande i båda) och approchera Stockholm Exergi (som de numera heter) med ett genomarbetat förslag. Tekniken har säkert utvecklats på de här 10 åren, ekonomin i de olika energialternativen likaså men framförallt har klimatfrågorna blivit avsevärt mer aktuella. Kan verkligen Stockholm Exergi som till hälften ägs av Stockholms stad fortsätta säga nej till miljövänlig, fossilfri och klimatneutral energi som annars bara kastas bort.

  Dessutom möjliggör det för kommunen att bygga ytterligare välbehövda bostäder utan att ta en kvadratmeter grönyta i anspråk i ett område som redan har infrastrukturen på plats. Och för oss som bor och trivs i Dalénum blir det bara bättre om vi får byta ut detta anskrämliga värmeverk mot nya trevliga grannar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *