Slut med onlinebedömningar vid covid-19

Stad & Politik7 december 2020 kl 06.024

Pandemin fortsätter att slå hårt mot Lidingö. Nu vill Lidingö stad sätta ner foten och förhindra att vårens summariska behandling av boende på särskilda boenden upprepas. Då gjordes sällan eller aldrig individuella läkarbedömningar av läkare på plats. Lidingö stad kommer därför att kalla Region Stockholm och de läkarbolag som agerar på Lidingös särskilda boenden, till ett möte för att dra upp riktlinjerna för hur patientkontakterna ska ske i fortsättningen.

– Omsorgs- och socialnämnden (OSN) har gett oss i uppdrag att föra dialog med Region Stockholm gällande läkarnärvaro för patienter som bor på vård- och omsorgsboenden. Syftet är att säkerställa att alla patienter inom äldreomsorgen får möjlighet att träffa en läkare fysiskt på plats inför viktiga medicinska beslut och att närstående ges möjlighet till delaktighet i besluten. Vi kommer skyndsamt att arbeta med det, säger Stefan Heinebäck, förvaltningschef på omsorgs- och socialförvaltningen.

På sensommaren uppmärksammade Suzanne Liljegren (L), ledamot i (OSN), att många av Lidingös äldre inte fått den vård i samband med pandemin de har rätt till (se länk: https://www.lidingonyheter.se/beslut-om-palliativ-vard-utan-lakarbesok/) och (https://www.lidingonyheter.se/fortsatt-lakarlost-vid-beslut-om-palliativ-vard/). I många fall ordinerades endast palliativ vård via telefon. Sedan dess har en omskakande rapport från IVO kommit där många av landets äldreboenden starkt kritiserats för stora brister i covid-19-vården.  I mitten av november gick därför Region Stockholm ut med ett brev till samtliga kommuner i vilket man nu gör det möjligt för kommunerna att ta direktkontakt med de vårdgivarbolag man anlitar på sina äldreboenden.

– Ingen, absolut ingen Lidingöbo, ska behöva känna oro för att inte få den vård han eller hon har rätt till, säger Suzanne Liljegren i en kommentar till nämndens beslut. Nu får vi en möjlighet att ha en direkt dialog med vårdbolagen. Därmed får vi stopp på det som hände i våras.

Lidingö har en dyster statistik när det gäller antalet smittade. Den senaste veckorapporten visar 261 nya bekräftade fall.

I våras öppnades en särskild avdelning på Högsätra för smittade patienter från äldreboendena. När pandemin sedan lugnade ner sig under sommaren kunde avdelningen stängas men har nu tvingats öppna igen.

– Den extra vårdavdelningen startade vi upp igen den 23 november och vi vårdar nu ett 15-tal kunder där. Vi bedömer att vi har en god kapacitet att möta behovet, säger Stefan Heinebäck.

Lidingö stad är en av de första i länet som kommer att arbeta enligt de nya rekommendationerna från Region Stockholm. I sina rekommendationer vill Region Stockholm också att kommunerna ska se över möjligheter att stärka upp medicinska insatser med fler sjuksköterskor och undersköterskor i kommunernas verksamheter.

Kommentarer

  1. Stort tack till Suzanne Liljegren, Liberalerna, för att hon gjort oss uppmärksam på de allvarliga bristerna i äldreomsorgen i samband med Covid-19. Hon är verkligen värd en eloge. Att äldre som drabbats bara får palliativ av läkare via telefon är helt oacceptabelt
    Kommunen måste ha egen läkare som kan kontrollera äldreboenden genom fysiska besök. När Covid-19 väl är över måste det göras en ordentlig utvärdering av vad som blev fel. Något liknande får inte hända igen.

    1. Tack för ditt inlägg. Behandlingen av covid-sjuka äldre på Lidingö har uppenbarligen varit lika undermålig och cynisk som i övriga Sverige. En stor skam. Hoppas nu på att det är slut med all slentrianmässig utskrivning av palliativ vård till sjuka på äldreboenden utan att ha sett patienten. Detta är en vårdskandal utan dess like.

    2. Tack Helena Bargholtz för dina uppmuntrande ord! Jag håller helt med dig om att det är oacceptabelt att just gruppen covid-9 sjuka som bor på särskilda boenden ska särbehandlas och inte få den vård de har rätt till. Läkare ska finnas på plats hos patienten när beslut om vård i livets slutskede fattas. Och jag håller också med dig om att det är hög tid att tillåta kommunerna att anställa läkare.

  2. Stort frågetecken för de kommunalråd och oppositionsråd som inte fick tummen ur i våras.
    Stort tack Susann Thorngren och Lidingö Nyheter som trovärdigt belyser de problem som våra kommunalråd, nämndordföranden, förvaltningschefer och säkerhetschef sopar under mattan.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *