Slopad fast avgift för sophämtningen

Lidingö3 mars 2020 kl 05.53

Du som har sophämtning slipper den fasta avgiften resten av året. Avfallsverksamheten går med plus och överskottet ska tillfalla kunderna. Samtidigt fortsätter staden att satsa på en miljömässig avfallshantering.

Avfallsverksamheten på Lidingö ska över tid vare sig gå med vinst eller förlust. Nu har intäkterna för verksamheten blivit  högre än kostnaderna och överskottet ska regleras.

– Vi har beslutat att sänka avgiften för våra avfallskunder genom att inte ta ut någon fast avgift resten av året, säger Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Den slopade avgiften gäller perioden 1 mars–31 december 2020 och förutsatt att slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige i april. Förändringen kommer att synas på kundfakturan som en nollning av den fasta avgiften. För en villaägare betyder det totalt cirka 700 kronor lägre avgift under 2020.

De närmaste åren kommer staden att fördjupa miljösatsningen inom avfallsverksamheten.

– Vi vill verka för att öka utsorteringen av matavfall ytterligare och minska antalet hämtningar liksom den totala mängden avfall som går till förbränning, säger Carl-Johan Schiller.

En ny avfallsplan för åren 2021–2032 ska antas under 2020. Lidingö stad har tagit fram ett förslag i samarbete med de nio övriga norrortskommunerna som äger det regionala avfallsbolaget SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB). Avfallsplanen är ett styrdokument för stadens avfallshantering och en del av den kommunala renhållningsordningen. Förslaget till ny avfallsplan finns utställt i Stadshusets entréhall fram till den 10 mars, och du som Lidingöbo är välkommen att lämna synpunkter på förslaget till och med den 26 mars.

Ny lagstiftning ställer krav på bostadsnära insamling av förpackningar. Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) planerar att från årsskiftet 2020/21 införa bostadsnära insamling av vissa förpackningar i villa- och radhusområden på Lidingö. Det gäller i första hand papper, plast och metall.

Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *