SL-kortet återinförs i skärgårdstrafiken

Lidingö7 maj 2019 kl 05.33

Under våren och hösten 2018 genomförde Region Stockholm ett försök att låta SL:s periodkort gälla i skärgårdstrafiken under lågsäsong. I budgeten för 2019 beslutade den blågröna majoriteten att göra en utvärdering av försöket och utfallet av utvärderingen har varit mycket positivt. Därför föreslår nu den blågröna majoriteten att försöket ska gälla tillsvidare från och med den 15 september.

– Förslaget ger många vinster till en liten kostnad. Dels får vi fler som åker med skärgårdsbåtarna där många stolar går tomma under lågsäsong och dels så öppnar vi upp för ökade möjligheter till att arbetspendla med skärgårdsbåtarna från bland annat Vaxholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Samtidigt ger vi skärgårdens värdshus och pensionat en möjlighet till förlängd säsong och pendlare som redan har ett SL-kort en möjlighet att upptäcka hur fantastisk skärgården är året om, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd och ansvarig för sjötrafiken.

– Att SL-korten tillsvidare kan gälla i skärgårdstrafiken känns som ett steg i rätt riktning mot ett effektivare och mer ihopkopplat kollektivtrafiknät. Det kan bidra till att lösa vardagspusslet för fler Stockholmare, vare sig de bor närmare stan eller längre ut i skärgården. Samtidigt gäller det att fortsätta utvärdera detta och ta ansvar för att skattebetalarnas pengar används i kollektivtrafiken på ett sätt som får bäst effekt för flest, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Fakta
Under våren och hösten 2018 genomförde Region Stockholm ett försök att låta SL:s periodkort gälla i skärgårdstrafiken under lågsäsong.Syftet med försöket var att avlasta övrig trafik och fungera som arbetspendling samt tillgängliggöra skärgården för regionens invånare. SL-kort i Waxholmsbolagets trafik kommer inte gälla under högsäsong.
Trafiknämnden i Region Stockholm föreslås fatta beslut om att SL-kortet ska fortsätta gälla från och med 15 september till och med 15 maj. Med start från och med 15 september 2019.

Centerpartiet Region Stockholm

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *