Skolpengen är hög tack vare långsiktig satsning

Debatt5 december 2019 kl 06.57

Den senaste tiden har en diskussion uppstått kring skolpengen på Lidingö. I debatten låter det som att oppositionens förslag på två procent ytterligare i uppräkning utgör skillnaden mellan framgång och undergång. För 2020 kommer skolpengen även utan uppräkning vara högre än snittet i jämförbara kommuner. Det beror på att vi har haft en långsiktig satsning på skolpengen de senaste fem åren, vilket gjort att den räknats upp med 15 procent.

Lidingös skolpeng är högre än jämförbara kommuner. Det har varit en medveten satsning från Lidingömajoriteten under flera år för att säkerställa konkurrenskraftiga löner för Lidingös lärare och säkerställa att Lidingös unga får de bästa möjligheterna att klara skolan och få de bästa möjliga betygen. Lidingö skolor levererar också bra resultat. Nästan alla elever klarar grundskolan med godkända betyg och Lidingö har Sveriges näst högsta meritvärde i årskurs 9.

Fokus för 2020 kommer fortsatt vara kärnverksamheten. Det ser vi till genom exempelvis PANG (Professionellt arbetande nätverksgrupper) för samtliga av skolans ämnen. Alla pedagoger inom den kommunala grundskolan deltar och samtliga grupper utgår från elevernas betyg, analyserar resultatet och definierar de utvecklingsområden gruppens lärare behöver fortbildning inom. På det sättet skapar PANG en kompetensutveckling som maximerar lärarnas undervisning och elevernas lärande.

Läsning är en nyckel till att ta till sig kunskap oavsett om det gäller matematik, svenska eller naturvetenskap. Lidingö är den första kommun i landet som köpt in ett AI-verktyg till alla kommunala skolor för att enkelt läsa av elevernas ögonrörelser när de läser en kort text och sen svarar på frågor om texten. Nu kan vi snabbt både identifiera barn med lässvårigheter och individanpassa undervisningen ytterligare. Med detaljerad kunskap om varje elevs behov kan lärares och speciallärares tid användas mer effektivt och på bara ett fåtal månader har läsförmågan tydligt ökat för elever i årskurs 1-4. Att kontinuerligt arbeta med kvalitetshöjningar av det här slagen är viktigare för att säkerställa bättre resultat i Lidingös skolor än att hela tiden öka skolpengen.

Tonläget i debatten har blivit hög kring den föreslagna nolluppräkningen av skolpengen för 2020. Framför allt har det framförts att det skulle vara svårt för Lidingös fristående alternativ att klara av nolluppräkning. Lidingömajoriteten har dock full tilltro till att Lidingös fristående enheter klarar att vara lika effektiva som de kommunala enheterna och därmed fortsatt leverera goda resultat även med en oförändrad skolpeng. Redan 2021 och 2022 planeras dessutom uppräkningar i takt med skatteintäkterna, vilket motsvarar ca två procent.

Skillnaden mellan framgång och undergång i skolan motsvaras inte av två procent ytterligare i uppräkning, utan av en långsiktig satsning på bättre skolresultat genom vetenskapligt beprövade metoder.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *