Skolan är ingen marknadsplats

Debatt6 maj 2022 kl 04.12

Antalet elever i grundskolan minskar under den kommande tioårsperioden. Hur ska det hanteras? För skolorna, såväl stadens som fristående, innebär färre elever minskad ersättning utan att antalet klasser eller lokaler kan krympas. Intäkterna minskar, kostnaderna består.

Att starta en ny skola när antalet elever ökar är okontroversiellt, att starta en skola när elevantalet minskar är minst sagt oklokt. Åtminstone för Lidingö stad, uppenbarligen inte för landets största friskolekoncern, Academedia. En ansvarskännande utbildningsnämnd borde i detta läge använda den möjlighet som finns, att till Skolinspektionen påvisa att elevantalet minskar och att det inte är lämpligt med en ny skoletablering.

I ett genmäle använder kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors och utbildningsnämndens vice ordförande Anna-Carin Pehrsson (M) debattknepet att tala om en helt annan sak, det fria skolvalet. De båda M-företrädarna försöker ge sken av att det för skolorna bara är att anpassa sig till en skolmarknad. Men skolan är ingen marknadsplats och det är inte bara att minska med en hel klass om det inte är tillräckligt många elever för att fylla den. Jo, en fristående skola kan göra det, men inte de kommunala skolorna, staden måste alltid garantera att alla elever kan få en grundskoleplats. Detta är en utmaning som vi måste börja planera för redan nu. Det kommer aldrig bli så att alla föräldrar hemma vid köksbordet väljer bort en hel skola som sedan kan läggas ner. Alla skolor kommer att tappa elever utan att kunna krympa sin kostym. Om det är 20 eller 25 elever i en klass, de behöver sina lärare och sina klassrum, men skolans intäkt blir klart lägre. För Vänsterpartiet är det självklart att värna om att det finns bra skolor i alla stadsdelar, nära där barnen bor. För att det ska fortsätta att vara så måste vi börja planera nu för hur det
minskande antalet skolelever. Då kan det i stället för en utmaning bli en möjlighet – en möjlighet till mindre elevgrupper. Men då måste skolpengen höjas, är ni beredda på det, Daniel och Anna-Carin?

Sven Erik Wånell (V)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *