Skatten sänks i majoritetens budgetförslag

Stad & Politik2 november 2021 kl 12.12

Majoritetens budget för 2022 presenterades vid ett extra kommunstyrelsesammanträde i onsdags. I förslaget konstateras att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och att samtidigt sänka skatten med 15 öre.

Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. I delårsrapporten 2021 beräknas soliditeten till 89 procent och redan under 2020 uppnådde Lidingö stad det finansiella målet med 50 öre skattesänkning under mandatperioden. Majoriteten konstaterar att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och sänka skatten med 15 öre.

- Pengar kvar i plånboken ger både trygghet och frihet. De historiskt stora överskotten de senaste två åren tyder på att det finns utrymme både för god uppräkning till verksamheterna och en sänkt skatt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

De senaste årens höga tillväxt i svensk ekonomi, genomförda organisationsförändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete inom stadens förvaltningar, har bidragit till bra ekonomiskt resultat för staden. Samtidigt som skola, vård och omsorg har prioriterats har även skattesänkningar med totalt 65 öre under åren 2018 - 2020 varit möjlig.

I majoritetens budget föreslås en generell uppräkning för omsorgs- och socialnämnden med 2,94 procent och utbildningsnämnden med 2,87 procent. Enligt prognos innebär det en satsning på kvalitet inom kärnverksamheterna på 20 miljoner kronor. Teknik- och fastighetsnämnden kompenseras för pris- och löneökningar och övriga nämnder får en generell uppräkning med 1,1 procent. Därutöver tilldelas särskilda satsningar till övriga nämnder med 17,5 miljoner kronor för 2022. Det föreslås också ett tillskott till kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader på 15 miljoner kronor, som då totalt uppgår till 25 miljoner kronor. Pengar som kan användas för kommande bistrare ekonomiska tider.

För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 73 miljoner kronor år 2022 i jämförelse med prognos 2021.

- Återhämtningen i ekonomin i kölvattnet av pandemin har gått snabbare än vad tidigare bedömningar visade. Senaste prognosen för skatteintäkterna 2021 visar ett överskott på 63 miljoner kronor. Den ökade skatteunderlagsutvecklingen påverkar också åren framöver positivt., säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Att majoritetens budgetförslag presenteras i kommunstyrelsen är det första steget i processen att besluta om det kommande årets satsningar och prioriteringar. Den 29 november äger enligt planerna budgetdebatten rum i kommunfullmäktige och dagen därpå klubbas 2022 års budget och plan för 2023 - 2024.

Källa: Lidingö stads hemsida

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *